29 jul 2015 14:15

29 jul 2015 14:16

"Vi lever och frodas!"

Dementerar konkursrykte

Många Tibrobor satte morgonkaffet i vrångstrupen när utdelningsförslaget i konkursen för TreeFurn i Tibro AB offentliggjordes i veckan. Har det nya företaget också gått i konkurs? frågade man sig.

Urban Sandsjö, vd på det nya bolaget TreeFurn Inredning AB, kan dock lugna alla oroliga:

– Nej, absolut inte. Vårt företag lever och frodas och har ingenting med den gamla konkursen från 2013 att göra.

Skaraborgs tingsrätt

Efter konkursen i augusti 2013 har nu Skaraborgs tingsrätt i dagarna offentliggjort utdelningsförslaget, förvaltningsredogörelsen och slutredovisningen. Man meddelar att handlingar finns hos tingsrätten och tillsynsmyndigheten och att invändningar ska inkomma senast den 24 augusti för allt utom för slutredovisningen där deadline är den 3 november.

När det gamla bolaget TreeFurn i Tibro AB gick i konkurs berördes 32 anställda. Den 8 oktober samma år bildades det nya bolaget som fick namnet Treefurn Inredning AB.

Den tidigare försäljningschefen Urban Sandsjö blev vd och delägare tillsammans med Torbjörn Såtén, marknadsansvarig, och Kenneth Råsberg, ekonomichef.

Ambitionen inför 2014 var att ha 15 anställda och omsätta 20 miljoner och inför 2015 18 anställda och 25 miljoner.

Man beslöt att satsa på många små kunder i stället för några få stora kedjor och anställde också en säljare för Norden.

TreeFurn är ett anrikt möbelföretag i Tibro vars historia går tillbaka till 60-talet då man tillverkade hemmöbler under namn som Rönnermans och Åkessons med flera.

Åren 1994-2009 var man ett helägt dotterbolag till inredningskoncernen ROL och verksamheten övergick från hemmöbler till inredning. Efter det blev TreeFurn ett fristående inredningssnickeri och 2013 var konkursen ett faktum.

Urban Sandsjö, vd på det nya bolaget TreeFurn Inredning AB, kan dock lugna alla oroliga:

– Nej, absolut inte. Vårt företag lever och frodas och har ingenting med den gamla konkursen från 2013 att göra.

Skaraborgs tingsrätt

Efter konkursen i augusti 2013 har nu Skaraborgs tingsrätt i dagarna offentliggjort utdelningsförslaget, förvaltningsredogörelsen och slutredovisningen. Man meddelar att handlingar finns hos tingsrätten och tillsynsmyndigheten och att invändningar ska inkomma senast den 24 augusti för allt utom för slutredovisningen där deadline är den 3 november.

När det gamla bolaget TreeFurn i Tibro AB gick i konkurs berördes 32 anställda. Den 8 oktober samma år bildades det nya bolaget som fick namnet Treefurn Inredning AB.

Den tidigare försäljningschefen Urban Sandsjö blev vd och delägare tillsammans med Torbjörn Såtén, marknadsansvarig, och Kenneth Råsberg, ekonomichef.

Ambitionen inför 2014 var att ha 15 anställda och omsätta 20 miljoner och inför 2015 18 anställda och 25 miljoner.

Man beslöt att satsa på många små kunder i stället för några få stora kedjor och anställde också en säljare för Norden.

TreeFurn är ett anrikt möbelföretag i Tibro vars historia går tillbaka till 60-talet då man tillverkade hemmöbler under namn som Rönnermans och Åkessons med flera.

Åren 1994-2009 var man ett helägt dotterbolag till inredningskoncernen ROL och verksamheten övergick från hemmöbler till inredning. Efter det blev TreeFurn ett fristående inredningssnickeri och 2013 var konkursen ett faktum.

TreeFurn Inredning AB

Bolaget konstuerar och tillverkar kundspecifik inredning inom bland annat butik, hotell och kontor och har även en viss legotillverkning.

Källa: TreeFurn Inredning AB