04 aug 2015 06:00

04 aug 2015 06:00

"Vi betalar för att jobba"

Glada bonden ska värna landets mjölkbönder

Föreningen Glada bonden har fått en lavinartad medlemsökning sedan Arla meddelade att man från augusti sänker ersättningen. En av medlemmarna finns i Tibro.

Arla sänker ersättningen med 8,6 öre per kilo invägd mjölk. Claes Jonsson, 45 år, med 600 djur varav 280 är mjölkkor på gården Bankebolet utanför Fagersanna säger att han får börja betala för att jobba:

– Sänkningen betyder att vi får dra in på allt och sluta amortera på lån.

Hälften av gårdens mjölk går till Arla. Han hoppas att Sveriges Mjölkbönders nya ekonomiska förening Glada bonden ska kunna börja förhandla direkt med de stora affärskedjorna i Sverige.

– Det bästa vore om vi får ett kontrakt med en stor kedja som exempelvis Ica och att de hittar ett mejeri som kan processa mjölken.

Föreningsordförande Anders Birgersson, Östergötland, säger till SLA att man förutom de 90 medlemmarna har 130 mjölkbönder på en väntelista som ständigt fylls på:

– Vi har fått en lavinartad medlemsökning och har inte hunnit dimensionera oss riktigt. När vi når 60 procent av landets mjölkvolym så kör vi.

Han tillägger att Arlas prissättning bygger på att de har mjölkbönder i andra länder med lägre krav på djurhållningen än vad Sverige har.

Arla sänker ersättningen med 8,6 öre per kilo invägd mjölk. Claes Jonsson, 45 år, med 600 djur varav 280 är mjölkkor på gården Bankebolet utanför Fagersanna säger att han får börja betala för att jobba:

– Sänkningen betyder att vi får dra in på allt och sluta amortera på lån.

Hälften av gårdens mjölk går till Arla. Han hoppas att Sveriges Mjölkbönders nya ekonomiska förening Glada bonden ska kunna börja förhandla direkt med de stora affärskedjorna i Sverige.

– Det bästa vore om vi får ett kontrakt med en stor kedja som exempelvis Ica och att de hittar ett mejeri som kan processa mjölken.

Föreningsordförande Anders Birgersson, Östergötland, säger till SLA att man förutom de 90 medlemmarna har 130 mjölkbönder på en väntelista som ständigt fylls på:

– Vi har fått en lavinartad medlemsökning och har inte hunnit dimensionera oss riktigt. När vi når 60 procent av landets mjölkvolym så kör vi.

Han tillägger att Arlas prissättning bygger på att de har mjölkbönder i andra länder med lägre krav på djurhållningen än vad Sverige har.