07 aug 2015 15:52

07 aug 2015 15:52

"Fantastiskt kul"

SCB-STATISTIK

Tibro satsar mest pengar i landet på fritidsgårdsverksamhet enligt SCB:s statistik.

– Fantastiskt kul nyhet, säger fritidschef Pelle Ekholm.

Hans teori om varför Tibro toppar statistiken:

– Det inte så vanligt att en liten kommun som Tibro har två fritidsgårdar. Vi har också en målmedveten satsning på ett socioekonomiskt arbetssätt för nyanlända unga och vårt drogförebyggande arbete ligger också inom ramen för verksamheten.

Tibro kommun har en särskild samrådsgrupp med företrädare för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritid som bland annat jobbar med integrationen av unga nyanlända.

Tibro satsade i fjol 590 kronor (rikssnittet 199), 2013 532 kronor (193) och 2012 533 kronor (191) per invånare.

– Fantastiskt kul nyhet, säger fritidschef Pelle Ekholm.

Hans teori om varför Tibro toppar statistiken:

– Det inte så vanligt att en liten kommun som Tibro har två fritidsgårdar. Vi har också en målmedveten satsning på ett socioekonomiskt arbetssätt för nyanlända unga och vårt drogförebyggande arbete ligger också inom ramen för verksamheten.

Tibro kommun har en särskild samrådsgrupp med företrädare för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritid som bland annat jobbar med integrationen av unga nyanlända.

Tibro satsade i fjol 590 kronor (rikssnittet 199), 2013 532 kronor (193) och 2012 533 kronor (191) per invånare.