10 aug 2015 16:52

10 aug 2015 16:53

Missade deadline

MILJÖNÄMNDEN ÖSTRA SKARABORG

Miljönämnden Östra Skaraborg, Mös, har beslutat att ett mindre livsmedelsföretag i Tibro ska få betala en miljösanktionsavgift på tusen kronor för en försent lämnad köldmedierapport.

Företagarens köldmedierapport för kontrollerna 2014 kom till miljönämnden först den 26 april och deadline var den 31 mars.

Företaget anför att det är ett litet företag som är överhopad av rapporter och i mängden av alla har köldmedierapporten glömts bort.

Mös konstaterat att avgiften bygger på ett objektivt ansvar. Avgiftsskyldigheten beror inte på om överträdelsen har skett med uppsåt eller oaktsamhet.

Upprepas samma överträdelse inom två år får man betala dubbel miljösanktionsavgift.

Företagarens köldmedierapport för kontrollerna 2014 kom till miljönämnden först den 26 april och deadline var den 31 mars.

Företaget anför att det är ett litet företag som är överhopad av rapporter och i mängden av alla har köldmedierapporten glömts bort.

Mös konstaterat att avgiften bygger på ett objektivt ansvar. Avgiftsskyldigheten beror inte på om överträdelsen har skett med uppsåt eller oaktsamhet.

Upprepas samma överträdelse inom två år får man betala dubbel miljösanktionsavgift.