12 aug 2015 13:04

12 aug 2015 22:31

Tibro får toppbetyg för högtiderna

Undersökning om ungdomars uteliv

Tibro får toppbetyg i Ungdomens Nykterhetsförbunds, UNF:s, rapport ”Ungas uteliv 2015 - fritid är en fråga för ungas hälsa” för satsningar under högtider som traditionellt förknippas med hög alkoholkonsumtion bland unga.

257 av Sveriges 290 kommuner deltog i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 89 procent. Undersökningen har sju frågor och en jämförelse av kommunernas ekonomiska satsningar.

Betyg ges mellan 1-5 för ungas inflytande, arbete under högtider, aktiviteter, nyktra mötesplatsers öppettider, marknadsföring av mötesplatser, satsningar på drogfritt föreningsliv och ekonomiska satsningar.

Frågan om självskattning poängsätts inte men jämförs med hur resultaten ser ut i kommunen. Västra Götaland får 2,7 poäng av fem möjliga där en trea är godkänt.

Totalt är 114 kommuner (44 procent) godkända. Av dem är tjugotre (9 procent) väl godkända med minst fyra poäng i snitt. 56 procent är därmed underkända med under tre poäng.

Mötesplatserna för unga marknadsförs på olika sätt; kommunens hemsida, sociala medier, affischering och direktkontakt med skolor är vanligt medan annonsering i media är ovanligt.

De flesta kommunerna i länet får godkänt för sina satsningar under högtider; Tibro, Falköping, Uddevalla, Göteborg och Trollhättan får alla toppbetyg och gör alla föreslagna insatser.

I länet genomförs generellt sett få insatser i länet för att främja ungas möjligheter att ta del av ett föreningsliv fritt från alkohol och andra droger. 20 av 45 svarande kommuner kräver att föreningar som får kommunalt stöd ska ha en alkohol-/drogpolicy.

Totalt sett fick Tibro 2,7 poäng i enkäten (underkänt), i fjol deltog man inte, 2013 2,0 och 2012 2,9 poäng.

257 av Sveriges 290 kommuner deltog i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 89 procent. Undersökningen har sju frågor och en jämförelse av kommunernas ekonomiska satsningar.

Betyg ges mellan 1-5 för ungas inflytande, arbete under högtider, aktiviteter, nyktra mötesplatsers öppettider, marknadsföring av mötesplatser, satsningar på drogfritt föreningsliv och ekonomiska satsningar.

Frågan om självskattning poängsätts inte men jämförs med hur resultaten ser ut i kommunen. Västra Götaland får 2,7 poäng av fem möjliga där en trea är godkänt.

Totalt är 114 kommuner (44 procent) godkända. Av dem är tjugotre (9 procent) väl godkända med minst fyra poäng i snitt. 56 procent är därmed underkända med under tre poäng.

Mötesplatserna för unga marknadsförs på olika sätt; kommunens hemsida, sociala medier, affischering och direktkontakt med skolor är vanligt medan annonsering i media är ovanligt.

De flesta kommunerna i länet får godkänt för sina satsningar under högtider; Tibro, Falköping, Uddevalla, Göteborg och Trollhättan får alla toppbetyg och gör alla föreslagna insatser.

I länet genomförs generellt sett få insatser i länet för att främja ungas möjligheter att ta del av ett föreningsliv fritt från alkohol och andra droger. 20 av 45 svarande kommuner kräver att föreningar som får kommunalt stöd ska ha en alkohol-/drogpolicy.

Totalt sett fick Tibro 2,7 poäng i enkäten (underkänt), i fjol deltog man inte, 2013 2,0 och 2012 2,9 poäng.