13 aug 2015 06:00

13 aug 2015 06:00

Politiken är igång

KOMMUNPOLITIKEN

Sommarlovet är slut och det politiska livet rullar så sakteliga i gång det också.

Tisdagen den 18 augusti sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau.

Man ska bland annat ta ställning till ett tilläggsanslag på 1,5 miljon för installation av bergvärme i Ransbergs skola.

I samband med vårens budgetberedning lyfte samhällsbyggnadsnämnden frågan och eftersom kalkylen visar på god ekonomi vänder man sig nu till ksau för att få ett tilläggsanslag. Eventuellt kan bergvärmen vara installerat redan inför vintern.

Ksau ska bland annat också besvara Hanna Wards medborgarförslag om att införa rök- och alkoholförbud på fritidsanläggningar i kommunen där det utövas ungdomsidrott.

Tisdagen den 18 augusti sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau.

Man ska bland annat ta ställning till ett tilläggsanslag på 1,5 miljon för installation av bergvärme i Ransbergs skola.

I samband med vårens budgetberedning lyfte samhällsbyggnadsnämnden frågan och eftersom kalkylen visar på god ekonomi vänder man sig nu till ksau för att få ett tilläggsanslag. Eventuellt kan bergvärmen vara installerat redan inför vintern.

Ksau ska bland annat också besvara Hanna Wards medborgarförslag om att införa rök- och alkoholförbud på fritidsanläggningar i kommunen där det utövas ungdomsidrott.