14 aug 2015 06:00

14 aug 2015 06:00

Blir tuffare lärarläge om något år

Lärarläget inför skolstarten ser bra ut i Tibro. Det uppger skolförvaltningens utvecklingsledare Mattias Gustafsson för SLA.

Om läget för förskolan säger han:

– Vi har behöriga lärare på alla tillsvidaretjänster. På vikariaten är dock de flesta obehöriga eftersom det råder stor brist på utbildade förskollärare.

I grundskolan och gymnasiet ser det också rätt bra ut.

– Inom vuxenutbildning och SFI har vi tyvärr fortfarande obesatta tjänster och den rekryteringen pågår.

Obesatta tjänster

Dock finns det några obesatta tjänster inom skola och fritidshem:

– Ja, i förra veckan var det ett par tjänster på fritidshemmen och en handfull tjänster inom slöjd och musik i skolan, men där är inte alla tjänster heltid.

Hur många lärare har Tibro?

– Totalt har vi ungefär 250 pedagoger/lärare.

Thomas Blomgren är en av två rektorer för drygt 400 elever på Fågelviksgymnasiet:

– Det är i princip helt klart med behöriga lärare. Vi har egentligen bara en yrkelärare som under detta läsår läser in sin ämnesbehörighet.

Häggetorp

Anette Larsson, rektor för Häggetorpsskolans 320 barn om läget där:

– Jättebra! Vi ser fram emot att få träffa våra elever nu. Vi har utbildade lärare på alla tjänster.

Hon tillägger att det runt hörnet väntar en generationsväxling som blir en utmaning:

– Vi får många pensionsavgångar nästa år.

Nyboskolan

Nyboskolans rektor Mikael Barkman säger samma sak:

– Laguppställningen är klar för hösten, så det är lugnt. Men på tre fyra års sikt känner vi en stor oro.

Om läget för förskolan säger han:

– Vi har behöriga lärare på alla tillsvidaretjänster. På vikariaten är dock de flesta obehöriga eftersom det råder stor brist på utbildade förskollärare.

I grundskolan och gymnasiet ser det också rätt bra ut.

– Inom vuxenutbildning och SFI har vi tyvärr fortfarande obesatta tjänster och den rekryteringen pågår.

Obesatta tjänster

Dock finns det några obesatta tjänster inom skola och fritidshem:

– Ja, i förra veckan var det ett par tjänster på fritidshemmen och en handfull tjänster inom slöjd och musik i skolan, men där är inte alla tjänster heltid.

Hur många lärare har Tibro?

– Totalt har vi ungefär 250 pedagoger/lärare.

Thomas Blomgren är en av två rektorer för drygt 400 elever på Fågelviksgymnasiet:

– Det är i princip helt klart med behöriga lärare. Vi har egentligen bara en yrkelärare som under detta läsår läser in sin ämnesbehörighet.

Häggetorp

Anette Larsson, rektor för Häggetorpsskolans 320 barn om läget där:

– Jättebra! Vi ser fram emot att få träffa våra elever nu. Vi har utbildade lärare på alla tjänster.

Hon tillägger att det runt hörnet väntar en generationsväxling som blir en utmaning:

– Vi får många pensionsavgångar nästa år.

Nyboskolan

Nyboskolans rektor Mikael Barkman säger samma sak:

– Laguppställningen är klar för hösten, så det är lugnt. Men på tre fyra års sikt känner vi en stor oro.