17 aug 2015 20:00

17 aug 2015 20:00

Kommunen har svår att rekrytera lärare

Skolorna är i gång igen men fortfarande är inte alla lärartjänster tillsatta.

– Det är svårt att få hit lärare, säger kommunens utvecklingsledare Mattias Gustafsson.

Efter det att Högskolan i Skövde lade ner sin lärarutbildning har Tibro kommun haft svårt att rekrytera, inom området, utbildad personal.

– Det är likadant i hela Skaraborg, säger Mattias Gustafsson.

Alla tillsvidare anställningar är tillsatta av pedagoger med behörighet men på ett tiotal vikariat saknar personalen den utbildning som krävs.

Kommunen står fortfarande utan två fritidspedagoger och lärare i estetiska ämnen som slöjd och musik. Det behövs också fler personer som kan undervisa i svenska för invandrare.

– Det är svårt att få tag i folk som både är behöriga och kan undervisa, säger Mattias Gustafsson.

De försöker lösa lärarbristen genom att samarbeta med andra högskolor och hoppas på att få lärarstudenter från bland annat Jönköping och Örebro att göra sin praktik på orten.

Kommunen lockar pedagogerna med moderna undervisningsmetoder med fokus på IT och kollegialt lärande. Lärarlönerna däremot, de höjs inte mer än vanligt.

– Arbetet i sig är minst lika viktigt, säger Mattias Gustafsson.

Efter det att Högskolan i Skövde lade ner sin lärarutbildning har Tibro kommun haft svårt att rekrytera, inom området, utbildad personal.

– Det är likadant i hela Skaraborg, säger Mattias Gustafsson.

Alla tillsvidare anställningar är tillsatta av pedagoger med behörighet men på ett tiotal vikariat saknar personalen den utbildning som krävs.

Kommunen står fortfarande utan två fritidspedagoger och lärare i estetiska ämnen som slöjd och musik. Det behövs också fler personer som kan undervisa i svenska för invandrare.

– Det är svårt att få tag i folk som både är behöriga och kan undervisa, säger Mattias Gustafsson.

De försöker lösa lärarbristen genom att samarbeta med andra högskolor och hoppas på att få lärarstudenter från bland annat Jönköping och Örebro att göra sin praktik på orten.

Kommunen lockar pedagogerna med moderna undervisningsmetoder med fokus på IT och kollegialt lärande. Lärarlönerna däremot, de höjs inte mer än vanligt.

– Arbetet i sig är minst lika viktigt, säger Mattias Gustafsson.