26 aug 2015 10:42

26 aug 2015 10:42

Tibro är 23:a

VA-TAXAN

Tibro ligger på plats 23 i riket över att ha lägst VA-kostnader för sina invånare enligt Nils Holgerssonrapporten.

När man granskar taxorna för vatten och avlopp i Västra Götalands län finner man att de ligger något över genomsnittet i landet. Tanum har länets dyraste taxa och Lidköping den billigaste.

Medeltaxan i riket är 63,79, för Västra Götaland 65,50 och för Tibro 40,82 kronor per kvadratmeter inklusive moms. 2014 var Tibros taxa 39,83, 2013 38,25 och 2012 - 2011 34,43.

Tibro ligger på plats 23 i riket över att ha lägst VA-kostnader för sina invånare enligt Nils Holgerssonrapporten.

När man granskar taxorna för vatten och avlopp i Västra Götalands län finner man att de ligger något över genomsnittet i landet. Tanum har länets dyraste taxa och Lidköping den billigaste.

Medeltaxan i riket är 63,79, för Västra Götaland 65,50 och för Tibro 40,82 kronor per kvadratmeter inklusive moms. 2014 var Tibros taxa 39,83, 2013 38,25 och 2012 - 2011 34,43.