26 aug 2015 18:56

26 aug 2015 18:56

Trappa eller inte trappa?

ÖVERKLAGANDE: Länsstyrelsen upphävde Rös beslut

Länsstyrelsen biföll Tibro kommuns två överklaganden och upphävde Räddningstjänsten östra Skaraborgs (Rös) beslut. Räddningstjänsten driver dock ärendena till högre instans.

Socialnämndens ordförande Bengt Andersson (C):

– Vi fick rätt av Länsstyrelsen men Rös har överklagat länsstyrelsens beslut så vi får se vad högre instans har att säga.

Vid en tillsyn av två gruppboenden i Tibro beslöt räddningstjänsten att förelägga Tibro kommun att förbättra utrymningsvägarna på plan två. Det handlar om fastigheterna Konstnären 1 (Tiljan) och Byggmästaren 12 (Trapphuset).

För Trapphuset kräver räddningstjänsten att Tibro kommun förser samtliga lägenheter med en alternativ utrymningsväg med dörr och trappa. För Tiljan kräver räddningstjänsten samma sak. Räddningstjänstens tolkning av att en person ”klarar sig nästan själv” är att det inte kan garanteras att denne klarar sig själv. Kommunen och länsstyrelsen anser att ”alternativa utrymningsvägar” kan utgöras av fönstren.

Socialnämndens ordförande Bengt Andersson (C):

– Vi fick rätt av Länsstyrelsen men Rös har överklagat länsstyrelsens beslut så vi får se vad högre instans har att säga.

Vid en tillsyn av två gruppboenden i Tibro beslöt räddningstjänsten att förelägga Tibro kommun att förbättra utrymningsvägarna på plan två. Det handlar om fastigheterna Konstnären 1 (Tiljan) och Byggmästaren 12 (Trapphuset).

För Trapphuset kräver räddningstjänsten att Tibro kommun förser samtliga lägenheter med en alternativ utrymningsväg med dörr och trappa. För Tiljan kräver räddningstjänsten samma sak. Räddningstjänstens tolkning av att en person ”klarar sig nästan själv” är att det inte kan garanteras att denne klarar sig själv. Kommunen och länsstyrelsen anser att ”alternativa utrymningsvägar” kan utgöras av fönstren.