28 aug 2015 12:37

28 aug 2015 12:37

Inspektion

ALLÉGÅRDEN

Allégårdens demensboende hade den 6 maj en oanmäld tillsyn från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. De har intervjuat två vård- och omsorgspersonal och talat med nio enskilda omsorgstagare och efter en återkoppling gällande dokumentation avslutar nu IVO ärendet. IVO anmärkte på att det inte framgick av de enskildas journaler när insatser påbörjats eller när genomförandeplaner hade upprättats.

Allégårdens demensboende hade den 6 maj en oanmäld tillsyn från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. De har intervjuat två vård- och omsorgspersonal och talat med nio enskilda omsorgstagare och efter en återkoppling gällande dokumentation avslutar nu IVO ärendet. IVO anmärkte på att det inte framgick av de enskildas journaler när insatser påbörjats eller när genomförandeplaner hade upprättats.