04 sep 2015 21:52

04 sep 2015 21:52

Beslut om detaljplan

BYGGNADSNÄMND

Byggnads- och trafiknämnden handlade denna gång till största delen om detaljplaneändringar. Det tyngsta beslutet var planändringen för kvarteret Snickaren 27, Fredsgatans äldreboende som görs om till lägenheter när äldreboendet i Kvarteret Örnen är klart 2017/2018. Övriga ärenden gällde detaljplaner för att permanenta placering av mindre återvinningsstationer bland annat på Stigstaholmsvägen. Planändringen för Pökan 1:125 har varit på samråd och inga synpunkter har inkommit. Nämnden hade också en förutsättningslös diskussion om hur tomten bakom Yvonnes grill skulle kunna användas framöver.

Byggnads- och trafiknämnden handlade denna gång till största delen om detaljplaneändringar. Det tyngsta beslutet var planändringen för kvarteret Snickaren 27, Fredsgatans äldreboende som görs om till lägenheter när äldreboendet i Kvarteret Örnen är klart 2017/2018. Övriga ärenden gällde detaljplaner för att permanenta placering av mindre återvinningsstationer bland annat på Stigstaholmsvägen. Planändringen för Pökan 1:125 har varit på samråd och inga synpunkter har inkommit. Nämnden hade också en förutsättningslös diskussion om hur tomten bakom Yvonnes grill skulle kunna användas framöver.