11 sep 2015 06:00

11 sep 2015 06:58

SD vill inte ta emot fler flyktingbarn

KOMMUNSTYRELSEN: Fler ensamkommande flyktingbarn

Åse Nicklasson (SD) reserverade sig i Tibro kommunstyrelse mot beslutet att öka mottagandet av ensamkommande flyktingbarn till Tibro.

Beslutet var att teckna ett nytt avtal med Migrationsverket om en utökning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Kommunstyrelsen gav socialnämnden uppdraget att arbeta vidare med att lösa boendefrågan och andra frågor i samband med mottagandet.

Fler insatser

Tibro kommun ämnar gå ut på bred front och sprida information om behovet av olika insatser för ensamkommande flyktingbarn och nyanlända i kommunen.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) om SD:s reservation:

– Vi har inte fått någon skriftlig motivering.

Individ- och familjeomsorgen har i en skrivelse till kommunstyrelsen beskrivit hur situationen förändrats gällande ensamkommande flyktingbarn som anvisats till Tibro under våren och sommaren.

Detta på grund av den stora tillströmningen av ensamkommande barn, där Migrationsverket nu befinner sig i fas fyra då man anvisar barn utöver överenskommelsen.

Rolf Eriksson (S) igen:

– Då är det klokare att skriva ett nytt avtal eftersom vi får de här barnen oavsett avtal eller ej, med avtal har vi större chans att hinna planera för dem som kommer till Tibro.

”Ej förutsättning”

Åse Nicklasson säger till SLA att kommunen inte har förutsättningarna att ta emot så många ensamkommande flyktingbarn som i dag.

– Man måste ha en plan. Jag ifrågasätter varför man inte bygger mer bostäder i Tibro. Det kan inte bli en förvaring så att de blir sittande någonstans.

Det nya avtalet som ska tecknas med Migrationsverket, som enligt Rolf Eriksson skulle innebära en bättre plan för de ensamkommande barnen, reserverade sig Åse Nicklasson emot.

– Jag vet att de kommer att höja och höja, men vi kan inte ta emot alla, säger hon.

Beslutet var att teckna ett nytt avtal med Migrationsverket om en utökning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Kommunstyrelsen gav socialnämnden uppdraget att arbeta vidare med att lösa boendefrågan och andra frågor i samband med mottagandet.

Fler insatser

Tibro kommun ämnar gå ut på bred front och sprida information om behovet av olika insatser för ensamkommande flyktingbarn och nyanlända i kommunen.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) om SD:s reservation:

– Vi har inte fått någon skriftlig motivering.

Individ- och familjeomsorgen har i en skrivelse till kommunstyrelsen beskrivit hur situationen förändrats gällande ensamkommande flyktingbarn som anvisats till Tibro under våren och sommaren.

Detta på grund av den stora tillströmningen av ensamkommande barn, där Migrationsverket nu befinner sig i fas fyra då man anvisar barn utöver överenskommelsen.

Rolf Eriksson (S) igen:

– Då är det klokare att skriva ett nytt avtal eftersom vi får de här barnen oavsett avtal eller ej, med avtal har vi större chans att hinna planera för dem som kommer till Tibro.

”Ej förutsättning”

Åse Nicklasson säger till SLA att kommunen inte har förutsättningarna att ta emot så många ensamkommande flyktingbarn som i dag.

– Man måste ha en plan. Jag ifrågasätter varför man inte bygger mer bostäder i Tibro. Det kan inte bli en förvaring så att de blir sittande någonstans.

Det nya avtalet som ska tecknas med Migrationsverket, som enligt Rolf Eriksson skulle innebära en bättre plan för de ensamkommande barnen, reserverade sig Åse Nicklasson emot.

– Jag vet att de kommer att höja och höja, men vi kan inte ta emot alla, säger hon.