15 sep 2015 06:00

15 sep 2015 06:00

Ny rutin efter larmmiss hos brukare

Personalen glömde att lämna tillbaka trygghetslarmet till en boende efter dusch. Nu skärps rutinerna sedan händelsen på ett äldreboende i Tibro utretts.

Det var i början av september som händelsen inträffade på ett kommunalt äldreboende i Tibro.

Personal glömde då att lämna tillbaka larmknappen till en brukare som hade duschat.

Följden blev att brukaren inte kunde komma i kontakt med personalen för att tala om att hen behövde gå på toaletten.

Det i sin tur ledde till att hen kissade på sig och blev mycket upprörd.

Skärpt rutin

Enligt den anmälan som gjordes till enhetschefen ska samma fel ha inträffat även tidigare.

Nu har händelsen utretts internt på äldreboendet. Resultatet blir att rutinerna ska skärpas och göras tydligare.

I fortsättningen gäller rutinen att larmknappen ska läggas på brukarens rullstol eller stol. Detta för att minska risken att personalen glömmer att lämna tillbaka larmet sedan det tillfälligt tagits av.

Nämnden informerad

Information om den nya skärpta rutinen kring trygghetslarm ska tas upp vid kommande arbetsplatsträffar.

Socialnämnden i Tibro kommun har fått information om händelsen och utredningen av den.

Det var i början av september som händelsen inträffade på ett kommunalt äldreboende i Tibro.

Personal glömde då att lämna tillbaka larmknappen till en brukare som hade duschat.

Följden blev att brukaren inte kunde komma i kontakt med personalen för att tala om att hen behövde gå på toaletten.

Det i sin tur ledde till att hen kissade på sig och blev mycket upprörd.

Skärpt rutin

Enligt den anmälan som gjordes till enhetschefen ska samma fel ha inträffat även tidigare.

Nu har händelsen utretts internt på äldreboendet. Resultatet blir att rutinerna ska skärpas och göras tydligare.

I fortsättningen gäller rutinen att larmknappen ska läggas på brukarens rullstol eller stol. Detta för att minska risken att personalen glömmer att lämna tillbaka larmet sedan det tillfälligt tagits av.

Nämnden informerad

Information om den nya skärpta rutinen kring trygghetslarm ska tas upp vid kommande arbetsplatsträffar.

Socialnämnden i Tibro kommun har fått information om händelsen och utredningen av den.