16 sep 2015 06:00

16 sep 2015 06:00

Vill inte neka flyktingar

Tibro står väl rustat för den mängd flyktingar som tar sig till Sverige, enligt Tibro kommun.

– Vi kan och vill inte säga nej, säger Emma Gustafsson, integrationsutvecklare.

Tibro kommun har tagit emot omkring 100 flyktingar hittills i år. Enligt kommunens prognoser kommer mottagandet att uppgå till 150 flyktingar när året är slut.

Om de utsikterna infrias är det en minskning av antalet flyktingar som kommer till Tibro jämför med förra året. Då anlände nämligen 190 flyktingar hit, enligt kommunen.

Trots att Tibro tar emot många fler än vad som står i avtalet med Migrationsverket så säger ändå Emma Gustafsson, integrationsutvecklare på kommunen, att beredskapen för att ta emot flyktingar är god.

– Vi hanterar och löser situationen. Vi kan och vill inte säga nej, säger Emma Gustafsson, samtidigt som hon påtalar att det blivit svårare att hitta bostäder.

– Det finns inte så många lediga hyresrätter. Men det är ju heller inget som är unikt för Tibro.

Anhöriga

De flesta flyktingar som kommer till Tibro flyttar in hos anhöriga, landsmän eller andra personer. De är således inte hänvisade till att kommunen ska hitta ett boende åt dem. Emma Gustafsson säger att det inte finns flyktingar som kommer till Tibro och får sova på gatan.

– De som har uppehållstillstånd får ta sig dit de vill. Det kan vara att man känner någon här, säger Gustafsson.

Enligt avtalet med länsstyrelsen och Migrationsverket har Tibro 15 platser för ensamkommande flyktingbarn. Kommunen har också 25 platser för familjer som kommer med anvisning från Arbetsförmedlingen.

Tibro kommun har tagit emot omkring 100 flyktingar hittills i år. Enligt kommunens prognoser kommer mottagandet att uppgå till 150 flyktingar när året är slut.

Om de utsikterna infrias är det en minskning av antalet flyktingar som kommer till Tibro jämför med förra året. Då anlände nämligen 190 flyktingar hit, enligt kommunen.

Trots att Tibro tar emot många fler än vad som står i avtalet med Migrationsverket så säger ändå Emma Gustafsson, integrationsutvecklare på kommunen, att beredskapen för att ta emot flyktingar är god.

– Vi hanterar och löser situationen. Vi kan och vill inte säga nej, säger Emma Gustafsson, samtidigt som hon påtalar att det blivit svårare att hitta bostäder.

– Det finns inte så många lediga hyresrätter. Men det är ju heller inget som är unikt för Tibro.

Anhöriga

De flesta flyktingar som kommer till Tibro flyttar in hos anhöriga, landsmän eller andra personer. De är således inte hänvisade till att kommunen ska hitta ett boende åt dem. Emma Gustafsson säger att det inte finns flyktingar som kommer till Tibro och får sova på gatan.

– De som har uppehållstillstånd får ta sig dit de vill. Det kan vara att man känner någon här, säger Gustafsson.

Enligt avtalet med länsstyrelsen och Migrationsverket har Tibro 15 platser för ensamkommande flyktingbarn. Kommunen har också 25 platser för familjer som kommer med anvisning från Arbetsförmedlingen.