21 sep 2015 15:32

21 sep 2015 18:02

Traktorkonvoj genom Tibro - för mjölkens skull

Under söndagen passerade en traktorkonvoj Skaraborg med stopp i bland annat Tibro och slutmål Stockholm. Traktorkonvojen gick under namnet ”Från kust till kust för mjölkens skull”

Målet var att uppmärksamma den allvarliga situation för mjölkproduktionen. I Tibro gjordes bara ett snabbt stopp där representanter från Tibro LRF uppmuntrade de tappra traktorförarna och gav dem färdkost.

Under måndagen deltog även flera representanter från Tibro LRF i manifestationen i Stockholm.

– Det var ett uppskattat initiativ och bönderna i traktorkonvojen kände ett stort stöd från sina kollegor runt om i landet, uppger Anna-Karin Johansson.

Känt stöd

– Traktorförarna vittnade om att de under vägen till Tibro fått mycket uppmuntran av övriga trafikanter och från folk som stått längs vägarna och hejat på.

Initiativtagarna för konvojen är paret Halmsjö från Brastad som är mjölkbönder och som på detta vis vill uppmärksamma befolkningen på den allvarsamma situation som är vardag för mjölkbönder i Sverige.

Under färden från Bohuslän till Stockholm anslöt sig flera traktorer för att på måndagen delta i manifestation på Mynttorget tillsammans med LRF och Sveriges Mjölkbönder.

Budgeten

Under måndagen presenterade regeringen sin budget och LRF tog tillfället i akt att till landsbygdsministern Sven-Erik Bucht överlämna de 167 000 namnunderskrifterna som samlats in under uppropet för den svenska mjölken.

Målet var att uppmärksamma den allvarliga situation för mjölkproduktionen. I Tibro gjordes bara ett snabbt stopp där representanter från Tibro LRF uppmuntrade de tappra traktorförarna och gav dem färdkost.

Under måndagen deltog även flera representanter från Tibro LRF i manifestationen i Stockholm.

– Det var ett uppskattat initiativ och bönderna i traktorkonvojen kände ett stort stöd från sina kollegor runt om i landet, uppger Anna-Karin Johansson.

Känt stöd

– Traktorförarna vittnade om att de under vägen till Tibro fått mycket uppmuntran av övriga trafikanter och från folk som stått längs vägarna och hejat på.

Initiativtagarna för konvojen är paret Halmsjö från Brastad som är mjölkbönder och som på detta vis vill uppmärksamma befolkningen på den allvarsamma situation som är vardag för mjölkbönder i Sverige.

Under färden från Bohuslän till Stockholm anslöt sig flera traktorer för att på måndagen delta i manifestation på Mynttorget tillsammans med LRF och Sveriges Mjölkbönder.

Budgeten

Under måndagen presenterade regeringen sin budget och LRF tog tillfället i akt att till landsbygdsministern Sven-Erik Bucht överlämna de 167 000 namnunderskrifterna som samlats in under uppropet för den svenska mjölken.