29 sep 2015 16:29

29 sep 2015 16:29

Socialtjänsten gjorde rätt

IVO

Klagomål har inkommit tiII Inspektionen för vård och omsorg (IVO) mot socialtjänsten i Tibro kommun. Men klagomålet har avvisats.

Klagomålet kommer från en förälder och handlar om socialtjänstens handläggning av ett barnärende där barnet är familjehemsplacerat.

Föräldern hävdar i sin anmälan att socialtjänsten i Tibro kommun inte följt socialtjänstlagen.

Det anfördes att det inte funnits personal med vid umgängestillfällena mellan föräldern och barnet, vilket är ett krav från socialtjänsten för att föräldern ska få träffa sitt barn.

Familjehemmet har inte velat medverka till att föräldern ska få träffa barnet och föräldern blir inte heller meddelad när barnet åker med på semestrar utomlands.

Förälderna har å sin sida nekat att skriva över vårdnaden på familjehemmet.

IVO granskade dokumentationen i ärendet vid en inspektion på socialkontoret i Tibro den 9 september.

I de delar som tillsynen omfattat anser IVO att socialtjänstens handläggning följer gällande lagar och bestämmelser och avslutar därmed ärendet.

Klagomålet kommer från en förälder och handlar om socialtjänstens handläggning av ett barnärende där barnet är familjehemsplacerat.

Föräldern hävdar i sin anmälan att socialtjänsten i Tibro kommun inte följt socialtjänstlagen.

Det anfördes att det inte funnits personal med vid umgängestillfällena mellan föräldern och barnet, vilket är ett krav från socialtjänsten för att föräldern ska få träffa sitt barn.

Familjehemmet har inte velat medverka till att föräldern ska få träffa barnet och föräldern blir inte heller meddelad när barnet åker med på semestrar utomlands.

Förälderna har å sin sida nekat att skriva över vårdnaden på familjehemmet.

IVO granskade dokumentationen i ärendet vid en inspektion på socialkontoret i Tibro den 9 september.

I de delar som tillsynen omfattat anser IVO att socialtjänstens handläggning följer gällande lagar och bestämmelser och avslutar därmed ärendet.