30 sep 2015 16:38

30 sep 2015 16:38

Skolan följer sin plan mot kränkning

Fågelviksgymnasiets ledning kommer med hänsyn till den gjorda polisanmälan inte att uttala sig om de kränkande händelser som ska ha förekommit. Men man svarar gärna på frågor om hur gymnasieskolan hanterat och kommer att hantera det inträffade framöver. Nu arbetar skolan enligt planen mot diskriminering och kränkande behandling. Denna säger bland annat att så snart någon uppfattar signaler som tyder på kränkningar informeras klassföreståndare och rektor. Därefter vidtas ett flertal åtgärder och som en sista åtgärd återfinns bland annat polisanmälan. Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling finns nu på Tibro kommuns hemsida.

Fågelviksgymnasiets ledning kommer med hänsyn till den gjorda polisanmälan inte att uttala sig om de kränkande händelser som ska ha förekommit. Men man svarar gärna på frågor om hur gymnasieskolan hanterat och kommer att hantera det inträffade framöver. Nu arbetar skolan enligt planen mot diskriminering och kränkande behandling. Denna säger bland annat att så snart någon uppfattar signaler som tyder på kränkningar informeras klassföreståndare och rektor. Därefter vidtas ett flertal åtgärder och som en sista åtgärd återfinns bland annat polisanmälan. Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling finns nu på Tibro kommuns hemsida.