02 okt 2015 16:32

02 okt 2015 16:32

På Widerfalks museum

TIBRO LÄNGS ÅNA: Berättarkväll i Kråkhult

Berättarkvällen med Tibro längs Åna var denna gång förlagd till Per-Ola Widerfalks museum i Kråkhult.

Cirka 170 besökare hade letat sig ut till Kråkhult för att titta på alla saker som Per-Ola samlat ihop under årens lopp.

En fantastisk samling av allt från tändsticksaskar till världens största serietillverkade traktor, en rysk mastodont och även en rysk flygmaskin.

Per-Ola har alltid varit intresserad av traktorer i alla skepnader och det har satt sina spår i samlingen.

Många av maskinerna är fullt brukbara och fint i iordning, men det finns också en del renoveringsobjekt.

– Det är tiden som inte räcker till alltid för att iordningsställa allting i synnerhet som man ska arbeta också, säger P-O.

Samlarintresset

Samlarintresset har alltid funnits men för elva år sedan bestämde han sig för att göra i ordning ladugården till museum.

Han hade då slutat med djurhållningen. Men efter att han börjat ställa in sakerna upptäckte han att lokalerna var för små, så därför var han tvungen att bygga till och nu finns det det två tusen kvadratmeter.

Tre grupper guidades runt av lika många guider och många av de större föremålen står utomhus.

Inne i muséet, där fikat sedan serverades, guidade P-O själv besökarna och han berättade sakligt och samtidigt humoristiskt om de olika föremålen.

Till exempel en becquerelmätare som distribuerades ut till alla delar i landet under kalla krigets dagar.

Han har också några gamla bilar från 70- och 80 talen vars historia han också återgav.

Den äldsta bilen i museets samling är en Oldsmobile från 1923 som har ägts av doktor Brun från Skövde:

”Farmor Ankas”

– Sönerna tycker den liknar farmor Ankas bil!

Nästa berättarkväll blir den 5 november i Balteryd.

Då berättar Viktoria Helgesson om sina upplevelser världen runt.

Cirka 170 besökare hade letat sig ut till Kråkhult för att titta på alla saker som Per-Ola samlat ihop under årens lopp.

En fantastisk samling av allt från tändsticksaskar till världens största serietillverkade traktor, en rysk mastodont och även en rysk flygmaskin.

Per-Ola har alltid varit intresserad av traktorer i alla skepnader och det har satt sina spår i samlingen.

Många av maskinerna är fullt brukbara och fint i iordning, men det finns också en del renoveringsobjekt.

– Det är tiden som inte räcker till alltid för att iordningsställa allting i synnerhet som man ska arbeta också, säger P-O.

Samlarintresset

Samlarintresset har alltid funnits men för elva år sedan bestämde han sig för att göra i ordning ladugården till museum.

Han hade då slutat med djurhållningen. Men efter att han börjat ställa in sakerna upptäckte han att lokalerna var för små, så därför var han tvungen att bygga till och nu finns det det två tusen kvadratmeter.

Tre grupper guidades runt av lika många guider och många av de större föremålen står utomhus.

Inne i muséet, där fikat sedan serverades, guidade P-O själv besökarna och han berättade sakligt och samtidigt humoristiskt om de olika föremålen.

Till exempel en becquerelmätare som distribuerades ut till alla delar i landet under kalla krigets dagar.

Han har också några gamla bilar från 70- och 80 talen vars historia han också återgav.

Den äldsta bilen i museets samling är en Oldsmobile från 1923 som har ägts av doktor Brun från Skövde:

”Farmor Ankas”

– Sönerna tycker den liknar farmor Ankas bil!

Nästa berättarkväll blir den 5 november i Balteryd.

Då berättar Viktoria Helgesson om sina upplevelser världen runt.

  • Elof Johansson