05 okt 2015 14:06

05 okt 2015 14:20

Nu har simlekis börjat i badhuset

Nu har simlekis dragit igång för de som är lite yngre och undervisningen går ut på att barnen ska lära sig att orientera sig på rätt sätt i vattnet inför simskolorna som börjar till sommaren.

Vid kanten av bassängen stod de tiotal barnen i gruppen Braxen redo att hoppa i vattnet på lördagsförmiddagen.

Många ivriga

Många var ivriga medan några var lite mer försiktiga med att kasta sig ut i den grunda delen av bassängen.

Väl i vattnet började simläraren med enkla övningar som barnen skulle följa.

De föräldrar som hade satt sig för att titta på barnen medan de badade kunde se dem ”koka kaffe” och ”tvätta sig”.

Efter en stund, när eleverna blivit mer självsäkra i vattnet, kunde läraren starta med olika lekövningar.

Bland annat skulle barnen springa över till andra sidan av bassängen utan att bli tagna av hajen.

Skratten ekade

Barnen lyste av glädje och skratten ekade i badhuset under tiden som det plaskades och stänktes från bassängen.

Ovanför badhuset var det också full fart med olika lekar i gymnastiksalen för den andra gruppen som senare skulle ner i vattnet.

Simlekis är till för barn i sexårs åldern. Det går ut på att barnen ska få vattenvana och lära sig orientera sig i vattnet för att sedan kunna gå simskola till sommaren.

Simundervisningen pågår under tio lördagar före jul samt tio lördagar efter jul i bassängen i badhuset vid Nyboskolan.

Bad och gympa

Barnen är uppdelade i grupper och undervisningstiden är uppdelad i två delar där en halvtimme ägnas åt bad medan den andra halvan används till gympa.

Vid kanten av bassängen stod de tiotal barnen i gruppen Braxen redo att hoppa i vattnet på lördagsförmiddagen.

Många ivriga

Många var ivriga medan några var lite mer försiktiga med att kasta sig ut i den grunda delen av bassängen.

Väl i vattnet började simläraren med enkla övningar som barnen skulle följa.

De föräldrar som hade satt sig för att titta på barnen medan de badade kunde se dem ”koka kaffe” och ”tvätta sig”.

Efter en stund, när eleverna blivit mer självsäkra i vattnet, kunde läraren starta med olika lekövningar.

Bland annat skulle barnen springa över till andra sidan av bassängen utan att bli tagna av hajen.

Skratten ekade

Barnen lyste av glädje och skratten ekade i badhuset under tiden som det plaskades och stänktes från bassängen.

Ovanför badhuset var det också full fart med olika lekar i gymnastiksalen för den andra gruppen som senare skulle ner i vattnet.

Simlekis är till för barn i sexårs åldern. Det går ut på att barnen ska få vattenvana och lära sig orientera sig i vattnet för att sedan kunna gå simskola till sommaren.

Simundervisningen pågår under tio lördagar före jul samt tio lördagar efter jul i bassängen i badhuset vid Nyboskolan.

Bad och gympa

Barnen är uppdelade i grupper och undervisningstiden är uppdelad i två delar där en halvtimme ägnas åt bad medan den andra halvan används till gympa.