07 okt 2015 06:00

07 okt 2015 06:00

Livsmedelsinspektion

RISK FÖR MATFÖRGIFTNING

Kebabstocken på en pizzeria i Tibro är en hälsofara säger Mös. Miljönämnden östra Skaraborg har gett ett föreläggande till ägaren att tillaga hela kebabstocken på tillräckligt hög temperatur innan kebabstocken kyls ner, se till att nedkylningen av kebabköttet sker så fort som möjligt och att personalen får tillräckliga kunskaper för sina arbetsuppgifter. Den del av kebabstocken som inte går åt på en dag kyls ner för fortsatt grillningen nästa dag. Det framkom även att nedkylning sker under okontrollerade former; stocken står först i rumstemperatur tills den blir kall och sedan i kylen. Personalen kontrollerade varken temperatur eller tid vid nedkylning och kände inte till risken med kebabkött som inte kyls ned tillräckligt fort. Senast en vecka efter att man tagit del av beslutet ska allt ha rättats till. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Kebabstocken på en pizzeria i Tibro är en hälsofara säger Mös. Miljönämnden östra Skaraborg har gett ett föreläggande till ägaren att tillaga hela kebabstocken på tillräckligt hög temperatur innan kebabstocken kyls ner, se till att nedkylningen av kebabköttet sker så fort som möjligt och att personalen får tillräckliga kunskaper för sina arbetsuppgifter. Den del av kebabstocken som inte går åt på en dag kyls ner för fortsatt grillningen nästa dag. Det framkom även att nedkylning sker under okontrollerade former; stocken står först i rumstemperatur tills den blir kall och sedan i kylen. Personalen kontrollerade varken temperatur eller tid vid nedkylning och kände inte till risken med kebabkött som inte kyls ned tillräckligt fort. Senast en vecka efter att man tagit del av beslutet ska allt ha rättats till. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.