07 okt 2015 06:00

07 okt 2015 06:00

"Runda rummet" för samtal

Framtidens bibliotek snart här

Ett bibliotek ska vara en mötesplats mer än en boksamling.
Orden är Åke Wesths, projektledare för utformningen av framtidens bibliotek i Tibro.

En av nyheterna som serveras i etapp ett, det finns tre etapper, är ”Runda rummet” med ett 30-tal sittplatser.

– Biblioteket ska få en ny kostym anpassad till allmänhetens krav. Inriktningen är ett bibliotek för 2025 som ökar Tibros attraktionskraft, säger Westh.

Och nämner begreppet ”data-slöjd”:

– Biblioteket är gymnasiets skolbibliotek och en oerhört viktig del av hela skolans lärmiljö.

Därför satsas det nu på ny inredning, entrén ska flyttas några meter längre in i entréhallen vid Forum och gymnasiets cafeteria och direkt till vänster i biblioteket ska ”Runda rummet” stå.

– Ett rum för ro och samtal med speciell belysning och monitorer runt om för filmvisning.

Utvändigt ska det kläs med bokhyllor:

– Det kommer att bli en attraktiv plats för olika möten.

Kultur och fritidschef Pelle Ekholm betonar att biblioteket är ett vikigt nav och centrum för kultur, skola och föreningsliv i Tibro.

Stänger en vecka

För att kunna fräscha upp denna mötesplats kommer biblioteket att behöva vara stängt under en period i vinter.

– Etapp ett som är nedre plan är klar till vecka fyra 2016 och vi måste därför hålla stängt under vecka 51 för ombyggnaden och omflyttningen av böcker med mera.

2,5 miljoner

När det gäller finansieringen av etapp ett 2915 finns just nu 2,5 miljoner. Men de pengarna räcker inte:

– Nej, vi hoppas få 300 000 kronor av kommunstyrelsen, säger Pelle Ekholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, som sammanträdde samma dag beslöt dock att avslå kultur och fritidsnämndens begäran om utökad ram.

Om delar av projektet avser löpande underhåll är finansieringen i stället en fråga för samhällsbyggnadsnämnden säger ksau.

Kommunalrådet

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) om beslutet:

– Då är det upp till kultur och fritidsnämnden att göra en framställan till samhällsbyggnadsnämnden och i de överläggningarna förhoppningsvis kunna finna en lösning tillsammans.

En av nyheterna som serveras i etapp ett, det finns tre etapper, är ”Runda rummet” med ett 30-tal sittplatser.

– Biblioteket ska få en ny kostym anpassad till allmänhetens krav. Inriktningen är ett bibliotek för 2025 som ökar Tibros attraktionskraft, säger Westh.

Och nämner begreppet ”data-slöjd”:

– Biblioteket är gymnasiets skolbibliotek och en oerhört viktig del av hela skolans lärmiljö.

Därför satsas det nu på ny inredning, entrén ska flyttas några meter längre in i entréhallen vid Forum och gymnasiets cafeteria och direkt till vänster i biblioteket ska ”Runda rummet” stå.

– Ett rum för ro och samtal med speciell belysning och monitorer runt om för filmvisning.

Utvändigt ska det kläs med bokhyllor:

– Det kommer att bli en attraktiv plats för olika möten.

Kultur och fritidschef Pelle Ekholm betonar att biblioteket är ett vikigt nav och centrum för kultur, skola och föreningsliv i Tibro.

Stänger en vecka

För att kunna fräscha upp denna mötesplats kommer biblioteket att behöva vara stängt under en period i vinter.

– Etapp ett som är nedre plan är klar till vecka fyra 2016 och vi måste därför hålla stängt under vecka 51 för ombyggnaden och omflyttningen av böcker med mera.

2,5 miljoner

När det gäller finansieringen av etapp ett 2915 finns just nu 2,5 miljoner. Men de pengarna räcker inte:

– Nej, vi hoppas få 300 000 kronor av kommunstyrelsen, säger Pelle Ekholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, som sammanträdde samma dag beslöt dock att avslå kultur och fritidsnämndens begäran om utökad ram.

Om delar av projektet avser löpande underhåll är finansieringen i stället en fråga för samhällsbyggnadsnämnden säger ksau.

Kommunalrådet

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) om beslutet:

– Då är det upp till kultur och fritidsnämnden att göra en framställan till samhällsbyggnadsnämnden och i de överläggningarna förhoppningsvis kunna finna en lösning tillsammans.