12 okt 2015 18:12

12 okt 2015 18:13

Kulturvänner ska stärka integration i Tibro

Finns redan en efterfrågan

Språkvänner och flyktingguider finns på flera håll i landet. Efter inspiration från Falköping startar det nu även i Tibro. Men här har man valt att låta integrationsinitiativet gå under namnet Kulturvän.

Ännu har Tibro kommun inte börjat annonserat fullt ut kring projektet som är tänkt att komma i gång ordentligt i samband med en kickoff den 3 november. Men redan nu har ett tiotal personer som vill vara delaktiga hört av sig.

Kärnverksamheten bygger på att matcha ihop nyanlända och etablera Tibrobor.

– Många upplever att det är svårt att ta det första steget för att lära känna någon, men jag tror att det är många som gärna vill, säger Selma Hedlund som är projektledare för Kulturvän Tibro.

– Detta behövs! Integrationen går för långsamt annars. Så genom Kulturvän Tibro vill vi vara med och skapa en mötesplats och göra en insats redan för den första generationen, fortsätter hon.

Att projektet inte kallas för språkvän eller flyktingguide, som det gör i många andra kommuner, beror på att man i Tibro vill trycka på att det ska vara ömsesidigt.

– Det ska inte handla om att man ska lära ut språket, det tror jag är något som kommer naturligt. Förhoppningen är snarare att det ska leda till en långvarig vänskap med ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

Hur går det till?

Efter att ha fyllt i en anmälningsblankett följer en intervju där personen får berätta mer om sig själv. Därefter paras man ihop med en kulturvän som man får lära känna på egen hand, och genom gemensamma aktiviteter.

– I nuläget kan det dröja lite innan man bli matchad med någon. Just nu håller vi fortfarande på att bygga upp banken, säger Hedlund.

Ännu har Tibro kommun inte börjat annonserat fullt ut kring projektet som är tänkt att komma i gång ordentligt i samband med en kickoff den 3 november. Men redan nu har ett tiotal personer som vill vara delaktiga hört av sig.

Kärnverksamheten bygger på att matcha ihop nyanlända och etablera Tibrobor.

– Många upplever att det är svårt att ta det första steget för att lära känna någon, men jag tror att det är många som gärna vill, säger Selma Hedlund som är projektledare för Kulturvän Tibro.

– Detta behövs! Integrationen går för långsamt annars. Så genom Kulturvän Tibro vill vi vara med och skapa en mötesplats och göra en insats redan för den första generationen, fortsätter hon.

Att projektet inte kallas för språkvän eller flyktingguide, som det gör i många andra kommuner, beror på att man i Tibro vill trycka på att det ska vara ömsesidigt.

– Det ska inte handla om att man ska lära ut språket, det tror jag är något som kommer naturligt. Förhoppningen är snarare att det ska leda till en långvarig vänskap med ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

Hur går det till?

Efter att ha fyllt i en anmälningsblankett följer en intervju där personen får berätta mer om sig själv. Därefter paras man ihop med en kulturvän som man får lära känna på egen hand, och genom gemensamma aktiviteter.

– I nuläget kan det dröja lite innan man bli matchad med någon. Just nu håller vi fortfarande på att bygga upp banken, säger Hedlund.