12 okt 2015 18:14

12 okt 2015 18:14

Småföretagens värderas högre

ÖKAR

Värdet på Tibros småbolag ökade med 12,8 procent under förra året enligt Valuations värdebarometer. I och med det har kommunen klättrat 127 placeringar, från plats 180 till 53 bland landets 290 kommuner, jämfört med fjolårets siffror.

– Resultatet visar att småföretagen i Tibro mår bra, säger Tomas Hjelström vid Valuation Företagsvärderingar i ett pressmeddelande.

Värdet på Sveriges småföretag ökade i genomsnitt med 6,5 procent under året.

Värdet på Tibros småbolag ökade med 12,8 procent under förra året enligt Valuations värdebarometer. I och med det har kommunen klättrat 127 placeringar, från plats 180 till 53 bland landets 290 kommuner, jämfört med fjolårets siffror.

– Resultatet visar att småföretagen i Tibro mår bra, säger Tomas Hjelström vid Valuation Företagsvärderingar i ett pressmeddelande.

Värdet på Sveriges småföretag ökade i genomsnitt med 6,5 procent under året.