13 okt 2015 21:31

13 okt 2015 21:43

Tibrofrukost

SAMARBETE

I dag på morgonen träffas företagare, politiker och offentlig förvaltning på så kallad Tibrofrukost för att diskutera kommunens utveckling och vägar att skapa tillväxt. Mötet äger rum på Inredia och innehåller flera olika föredragshållare. Bland annat talar Katarina Wallgren, från Sensus, om att respekt och tillit är grundpelare för samarbete. Marie Ahlander, rektor, talar om samarbete mellan näringsliv och skola för att eleverna ska kunna göra goda yrkesval. Även ämnet teknik i skolan tas upp, då i form av arbete med programmering.

I dag på morgonen träffas företagare, politiker och offentlig förvaltning på så kallad Tibrofrukost för att diskutera kommunens utveckling och vägar att skapa tillväxt. Mötet äger rum på Inredia och innehåller flera olika föredragshållare. Bland annat talar Katarina Wallgren, från Sensus, om att respekt och tillit är grundpelare för samarbete. Marie Ahlander, rektor, talar om samarbete mellan näringsliv och skola för att eleverna ska kunna göra goda yrkesval. Även ämnet teknik i skolan tas upp, då i form av arbete med programmering.

  • Anna Leijon