14 okt 2015 06:00

14 okt 2015 06:00

Friska - men få pedagoger

"Vi har att jobba med så att säga"

Lärarförbundet har rankat landets kommuner i olika skolfrågor. Tibro har klättrat en placering sedan i fjol och hamnar totalt på en 147:e plats.
– Vi har att jobba med så att säga, säger Anne-Marie Wahlström (S).

Allra bäst ser det ut i posten ”Friska lärare”. Av landets 290 kommuner hamnar Tibro på en 34:e plats, en stor skillnad från förra mätningen då resultatet låg något högre än medel. Anne-Marie Wahlström (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, vet inte riktigt vad det kan bero på. Enligt henne gör inte kommunen några särskilda insatser för att förbättra lärarnas hälsa.

– Jag tror att vi har en bra atmosfär, jag tror alla drar åt samma håll, säger hon.

Något färre elever än tidigare följföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år även om det fortfarande är en hög andel som gör det. Här hamnar Tibro bland topp tio.

– Jag tror att de har ett bra arbete där. Gymnasiets lärdomar borde föras över till niorna, säger Anne-Marie Wahlström som har en regelbunden dialog med kommunens skolor.

Hon är förvånad över att det skiljer så mycket mellan gymnasiet och högstadiet. Elevernas betyg i årskurs nio är nämligen bland de sämsta i landet. Det är i förhållande till andra kommuner väldigt få studenter som får godkänt i alla ämnen.

– Vi tar emot många nyanlända, de är studiemotiverade men har för kort tid på sig. Det finns andra bekymmer också, säger Anne-Marie Wahlström.

Lärarlönerna står sig allt bättre i jämförelse mot andra kommuner. Från att ha haft bland de sämsta lönerna i Sverige, ligger nu Tibro på plats 102. Trots lönerna har de allt svårare att rekrytera behöriga lärare, något som också syns i statistiken.

– Lönerna kanske behöver höjas ännu mer och arbetsmiljön förbättras, säger Anne-Marie Wahlström.

Lite resurser

Det läggs förhållandevis lite resurser på verksamheten och eleverna.

– Vi har inte gjort besparingar men heller inte tillfört medel, säger Anne-Marie Wahlström och förklarar det med att barn- och utbildningsnämnden dragits med ett ekonomiskt underskott.

Även om kommunen har klättrat en placering i rankningen är inte Anne-Marie Wahlström nöjd med resultatet.

– Vi har ju varit högre upp och vandrat längre och längre ner på listan, säger Anne-Marie Wahlström.

Allra bäst ser det ut i posten ”Friska lärare”. Av landets 290 kommuner hamnar Tibro på en 34:e plats, en stor skillnad från förra mätningen då resultatet låg något högre än medel. Anne-Marie Wahlström (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, vet inte riktigt vad det kan bero på. Enligt henne gör inte kommunen några särskilda insatser för att förbättra lärarnas hälsa.

– Jag tror att vi har en bra atmosfär, jag tror alla drar åt samma håll, säger hon.

Något färre elever än tidigare följföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år även om det fortfarande är en hög andel som gör det. Här hamnar Tibro bland topp tio.

– Jag tror att de har ett bra arbete där. Gymnasiets lärdomar borde föras över till niorna, säger Anne-Marie Wahlström som har en regelbunden dialog med kommunens skolor.

Hon är förvånad över att det skiljer så mycket mellan gymnasiet och högstadiet. Elevernas betyg i årskurs nio är nämligen bland de sämsta i landet. Det är i förhållande till andra kommuner väldigt få studenter som får godkänt i alla ämnen.

– Vi tar emot många nyanlända, de är studiemotiverade men har för kort tid på sig. Det finns andra bekymmer också, säger Anne-Marie Wahlström.

Lärarlönerna står sig allt bättre i jämförelse mot andra kommuner. Från att ha haft bland de sämsta lönerna i Sverige, ligger nu Tibro på plats 102. Trots lönerna har de allt svårare att rekrytera behöriga lärare, något som också syns i statistiken.

– Lönerna kanske behöver höjas ännu mer och arbetsmiljön förbättras, säger Anne-Marie Wahlström.

Lite resurser

Det läggs förhållandevis lite resurser på verksamheten och eleverna.

– Vi har inte gjort besparingar men heller inte tillfört medel, säger Anne-Marie Wahlström och förklarar det med att barn- och utbildningsnämnden dragits med ett ekonomiskt underskott.

Även om kommunen har klättrat en placering i rankningen är inte Anne-Marie Wahlström nöjd med resultatet.

– Vi har ju varit högre upp och vandrat längre och längre ner på listan, säger Anne-Marie Wahlström.