15 okt 2015 17:13

15 okt 2015 17:14

Långa lånetider vid renovering

I och med ombyggnaden av biblioteket kommer de som lånar böcker nu inte behöva lämna tillbaka dem förrän i mitten av mars.

De som av någon anledning måste lämna tillbaka böckerna under perioden byggandet pågår hänvisas till inkastet vid kultur- och fritidskontoret.

Efter ombyggnaden kommer utlåningssystemet att förändras. Besökarna kommer då att själva få sköta utlåningen med hjälp av självscanningsautomater.

 

De som av någon anledning måste lämna tillbaka böckerna under perioden byggandet pågår hänvisas till inkastet vid kultur- och fritidskontoret.

Efter ombyggnaden kommer utlåningssystemet att förändras. Besökarna kommer då att själva få sköta utlåningen med hjälp av självscanningsautomater.