19 okt 2015 06:00

19 okt 2015 06:00

Moa Andersson vill utvecklas

”Det är en fantastisk uppmuntran, att många tycker att man har gjort någonting rätt. Jag kommer att fortsätta, men inte exakt som förut. Det kommer att utvecklas. Framförallt tanterna och skulpturerna, i alla fall”.