20 okt 2015 15:36

20 okt 2015 15:37

Vänstersvängfält på 49:an

RIKSVÄG 49

Nu gör Trafikverket med Skanska som utförare ett vänstersvängfält vid första avfarten till Ransberg på 49:an mellan Tibro och Karlsborg.

Arbetet startade i måndags och ska förhoppningsvis vara klart innan vintern.

Arbetet startade i måndags och ska förhoppningsvis vara klart innan vintern.