26 okt 2015 19:56

26 okt 2015 19:56

Fridehäll (S) i jävsituation

FULLMÄKTIGE

Tibro fullmäktige har på Per Fridehäll (S) egen begäran befriat honom från hans uppdrag som nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt. Fridehäll har hamnat i en jävsituation eftersom han är ärendeutredare vid polisen i Skövde. Maria Sundqvist (S) ersätter honom.

Tibro fullmäktige har på Per Fridehäll (S) egen begäran befriat honom från hans uppdrag som nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt. Fridehäll har hamnat i en jävsituation eftersom han är ärendeutredare vid polisen i Skövde. Maria Sundqvist (S) ersätter honom.