27 okt 2015 06:00

27 okt 2015 06:00

"Ett trubbigt instrument"

FULLMÄKTIGE: Plan mot våldsextremism

Vänsterns Martin Toresson yrkade på återremiss när Tibro kommunfullmäktige i måndags kväll klubbade genom sin handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Fullmäktige godkände dock planen och även en mer övergripande handlingsplan för samarbetet mot våldsbejakande extremism i Skaraborg.

Toresson (V) tyckte att handlingsplanen för Tibro saknade tydliga konkreta gränsdragningar och menade att det var ett ”trubbigt instrument”:

– Vad kan man egentligen göra och vad kan man inte gör? Var går gränsen mellan civil olydnad och extremism? Jag anser att det är ett trubbigt instrument och yrkar på återremiss.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) betonade att till skillnad från risk- och sårbarhetsanalysen och planen vid extraordinära händelser ska handlingsplanen mot våldsbejakande extremism hela tiden uppdateras och utvecklas allteftersom omvärlden förändras.

– Det är en plan som måste leva, kanske uppdateras varje år.

Oppositionsrådet Alda Danial (FP) yrkade också bifall:

– Det är precis som Rolf säger; detta är ett levande dokument!

Och ordförande Laila Neck (S) kunde konstatera att kommunstyrelsens förslag hade majoritet.

På plats för att informera om risk- och sårbarhetsanalysen, planen för extraordinära händelser och handlingsplanen mot våldsbejakande extremism fanns Tibros säkerhetssamordnare Rune Eriksson.

Han fick bland annat frågan från Orvar Andersson (KD) om räddningstjänstens vattenbegjutning av Sörsågen kan vara en fara för dricksvattnet. Svaret blev att risk och sårbarhetsanalysen gäller även Rös.

Fullmäktige godkände dock planen och även en mer övergripande handlingsplan för samarbetet mot våldsbejakande extremism i Skaraborg.

Toresson (V) tyckte att handlingsplanen för Tibro saknade tydliga konkreta gränsdragningar och menade att det var ett ”trubbigt instrument”:

– Vad kan man egentligen göra och vad kan man inte gör? Var går gränsen mellan civil olydnad och extremism? Jag anser att det är ett trubbigt instrument och yrkar på återremiss.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) betonade att till skillnad från risk- och sårbarhetsanalysen och planen vid extraordinära händelser ska handlingsplanen mot våldsbejakande extremism hela tiden uppdateras och utvecklas allteftersom omvärlden förändras.

– Det är en plan som måste leva, kanske uppdateras varje år.

Oppositionsrådet Alda Danial (FP) yrkade också bifall:

– Det är precis som Rolf säger; detta är ett levande dokument!

Och ordförande Laila Neck (S) kunde konstatera att kommunstyrelsens förslag hade majoritet.

På plats för att informera om risk- och sårbarhetsanalysen, planen för extraordinära händelser och handlingsplanen mot våldsbejakande extremism fanns Tibros säkerhetssamordnare Rune Eriksson.

Han fick bland annat frågan från Orvar Andersson (KD) om räddningstjänstens vattenbegjutning av Sörsågen kan vara en fara för dricksvattnet. Svaret blev att risk och sårbarhetsanalysen gäller även Rös.