28 okt 2015 16:23

28 okt 2015 16:23

Brister i säkerhet

ÄLDREBOENDE: Räddningstjänsten kritisk

Brandtillsyn har skett av Räddningstjänsten östra Skaraborg på Allégården och Brittgården.

Det systematiska brandskyddsarbetet på Brittgårdens äldreboende sköts bra av verksamheten konstaterar Rös. Men det brister i uppföljning och åtgärdande av rapporterade brister. Det kan handla om felplacerade brandsläckare. Om osäkerhet råder om vem som har ansvaret, fastighetsägare eller verksamhet, så ska detta redas ut snarast.

Rös säger vidare att sophanteringen vid Allégården inte är bra ur brandsäkerhetssynpunkt.

Tunnor står utmed fasaden vilket kan bidra till ett snabbt brandförlopp. Alla dörrar på Allégården är inte heller täta och personal upplever att brandlarmet kan vara svårt att höra på alla avdelningar.

Det systematiska brandskyddsarbetet på Brittgårdens äldreboende sköts bra av verksamheten konstaterar Rös. Men det brister i uppföljning och åtgärdande av rapporterade brister. Det kan handla om felplacerade brandsläckare. Om osäkerhet råder om vem som har ansvaret, fastighetsägare eller verksamhet, så ska detta redas ut snarast.

Rös säger vidare att sophanteringen vid Allégården inte är bra ur brandsäkerhetssynpunkt.

Tunnor står utmed fasaden vilket kan bidra till ett snabbt brandförlopp. Alla dörrar på Allégården är inte heller täta och personal upplever att brandlarmet kan vara svårt att höra på alla avdelningar.