30 okt 2015 06:00

30 okt 2015 06:00

Inför 2016

KSAU

I 2016 års budget är barn och utbildningsnämnden verksamhet prioriterad uppger kommunalrådet Rolf Eriksson (S). Utöver kompensation för löner och prisutveckling har nämnden tilldelats 6,5 miljoner i det förslag som ska tas av fullmäktige.Till detta kommer regeringens välfärdssatsningar som las på riksdagens bord i höst och som för Tibros del kan ge tio nya tjänster i förskolan, skolan och äldreomsorgen.

I 2016 års budget är barn och utbildningsnämnden verksamhet prioriterad uppger kommunalrådet Rolf Eriksson (S). Utöver kompensation för löner och prisutveckling har nämnden tilldelats 6,5 miljoner i det förslag som ska tas av fullmäktige.Till detta kommer regeringens välfärdssatsningar som las på riksdagens bord i höst och som för Tibros del kan ge tio nya tjänster i förskolan, skolan och äldreomsorgen.