03 nov 2015 19:30

03 nov 2015 19:33

10 000 till värmepump

RANSBERG

Kultur och fritidsnämnden ger ett kulturbidrag på 10 000 kronor till Ransbergs hembygdsförening. Det ska täcka halva kostnaden för en ny värmepump.

Kultur och fritidsnämnden ger ett kulturbidrag på 10 000 kronor till Ransbergs hembygdsförening. Det ska täcka halva kostnaden för en ny värmepump.