03 nov 2015 19:30

03 nov 2015 19:34

Beslut om lån dröjer

KULTUR OCH FRITID

Besluten om anläggningslån 2016 till ett antal Tibroföreningarna dröjer till december. Kultur och fritidsnämnden beslöt återremittera ärendena i avvaktan på ett slutligt besked om man får del av Afa-pengarna.

Besluten om anläggningslån 2016 till ett antal Tibroföreningarna dröjer till december. Kultur och fritidsnämnden beslöt återremittera ärendena i avvaktan på ett slutligt besked om man får del av Afa-pengarna.