04 nov 2015 06:00

04 nov 2015 06:00

Badmiljön ska bli bättre

Nya badregler införs för inomhusbassängen

I en stökig badmiljö är det inte kul att bada och i en mindre bassäng krockar lätt olika intressen. Därför inför kultur och fritid nya regler som ska skapa en lugnare badmiljö i Tibros lilla 16-metersbassäng.

Från och med den 9 november gäller nya regler för allmänhetens bad i Tibro badhus.

Kultur och fritids Hellen Wallén säger att det handlar om att skapa en lugnare badmiljö för alla parter. För barnen, de vuxna badgästerna och inte minst badhusets personal.

– Vi har ett rätt litet badhus och vi vill framför allt skapa en bättre badmiljö för de yngre barnen som är mer vattenovana.

Den grupp som nu styrs bort från allmänhetens badtider till Dojans gruppverksamhet är de äldre skolbarnen från år fyra och uppåt.

Ni har alltså plockat bort år 4-9 från allmänhetens bad?

– Ja, fast de får givetvis fortsätta att bada, de gör det på fritidsgården Dojans badtider.

Varför behövs detta?

– För att få fram de minsta barnen upp till och med årskurs tre att våga bada på allmänhetens bad och lära sig att simma.

Avskräckande

– Många av de yngre barnen behöver vattenträning och det kan verka avskräckande att gå ner i bassängen om det är alltför bråkigt där vilket det har varit.

Om de äldre barnens prioriterade badtider säger Hellen Wallén:

– De äldre barnen badar från och med den 9 november under en mer organiserad form på fritidsgårdens Dojans badtider.

Även för personalen blir det här arrangemanget bättre fortsätter Hellen:

– De får ju en lugnare arbetsmiljö och det är också jätteviktigt.

Motionssimmet fortsätter som förut fast med en höjd nedre åldersgräns:

– Motionssimma kan man göra från att man går första året på gymnasiet. Även här vill vi skapa lite mer lugn i bassängen.

Från och med den 9 november gäller nya regler för allmänhetens bad i Tibro badhus.

Kultur och fritids Hellen Wallén säger att det handlar om att skapa en lugnare badmiljö för alla parter. För barnen, de vuxna badgästerna och inte minst badhusets personal.

– Vi har ett rätt litet badhus och vi vill framför allt skapa en bättre badmiljö för de yngre barnen som är mer vattenovana.

Den grupp som nu styrs bort från allmänhetens badtider till Dojans gruppverksamhet är de äldre skolbarnen från år fyra och uppåt.

Ni har alltså plockat bort år 4-9 från allmänhetens bad?

– Ja, fast de får givetvis fortsätta att bada, de gör det på fritidsgården Dojans badtider.

Varför behövs detta?

– För att få fram de minsta barnen upp till och med årskurs tre att våga bada på allmänhetens bad och lära sig att simma.

Avskräckande

– Många av de yngre barnen behöver vattenträning och det kan verka avskräckande att gå ner i bassängen om det är alltför bråkigt där vilket det har varit.

Om de äldre barnens prioriterade badtider säger Hellen Wallén:

– De äldre barnen badar från och med den 9 november under en mer organiserad form på fritidsgårdens Dojans badtider.

Även för personalen blir det här arrangemanget bättre fortsätter Hellen:

– De får ju en lugnare arbetsmiljö och det är också jätteviktigt.

Motionssimmet fortsätter som förut fast med en höjd nedre åldersgräns:

– Motionssimma kan man göra från att man går första året på gymnasiet. Även här vill vi skapa lite mer lugn i bassängen.