06 nov 2015 13:26

06 nov 2015 13:27

Statsvetare och mamma

KOMMUNPOLITIK: Maria Maric, (KD), ledamot i kommunstyrelsen i Tibro

Politiker. I SLA:s intervjuserie med kvinnor på tunga politiska poster i kommunpolitiken i Tibro fortsätter vi med kommunstyrelsens Maria Maric, (KD).

Vad fick dig att bli politiskt aktiv?

– Jag gick med i kristdemokraterna 2011 då många partier började komma med förslag på inskränkningar i föräldraförsäkringen. Jag kände att vi måste vara fler som aktivt lyfter våra röster för att politiken ska stanna vid tröskeln och låta vuxna människor bestämma vad som är bäst för deras barn och deras familj.

Vad är det som driver dig?

– Drivet för mig ligger i att ständigt förbättra Tibro för kommunmedlemmarna och attrahera nya bosatta och företag. Tibro är i grunden en bra kommun och vi politiker behöver öppna upp fler vägar för invånarnas önskemål, framtidsvisioner men även klagomål att ta plats. Vi i KD vill att politiken i Tibro ska öppna upp för en strukturerad medborgardialog.

Vilken fråga brinner du mest för?

– Under förra mandatperioden skrevs en policy att alla beslut som tas i kommunen ska väga in barnens och de ungas perspektiv. Den viktigaste frågan för mig just nu är att det blir ett levande dokument. Jag vill verka för att alla nämnder har en gemensam och aktiv plan.

Din största utmaning just nu?

– Jag har gått tillbaka i förvärvsarbete efter att ha varit föräldraledig sedan maj 2014. Min största utmaning är den som alla småbarnsföräldrar så väl känner till, att få balans mellan arbete, barn och politiken. Min egentid är den tid jag har med barnen, där mår jag som bäst.

Vad skulle du vilja förändra i Tibro?

– Jag vill ha en öppnare medborgardialog mellan Tibroborna och politikerna. KD la ett förslag på det i våras som tyvärr röstades ned i fullmäktige. Vi värderar den kompetens kommunmedlemmarna har och vill att de får komma till tals i viktiga frågor som byggnation av skolor och äldreboenden långt innan några beslut fattas.

Stadsparkens lekplats

När Maria Maric får välja en plats där hon helst vill bli fotograferad blir det lekplatsen vid Stadsparken. Där är hon ofta med de fyra barnen.

– Lekplatser är en av de få platser där vuxna spontant pratar med varandra. Det var här jag fick mina första vänner i Tibro.

Maria är född i Huddinge och har under hela sitt liv engagerat sig i den demokratiska sfären.

– Ja, i allt från elevrådet i skolan till universitetets institutionsråd.

I dag arbetar hon som utredare och personlig handläggare på Försäkringskassan.

Maria om hur hon blev Tibrobo:

– Jag hade inget jobb och inget politiskt engagemang då. Vi bodde i Mariestad och min man jobbade i både Mariestad och Hjo. Tibro ligger ju mitt emellan och vi hittade ett hus här som vi trivs med och flyttade hit 2008.

– Min farmor bodde här när jag var liten så det har blivit många sommarlov i Tibro.

Byggs underifrån

Det som drev henne att engagera sig i just KD var synsättet att samhället byggs underifrån av de små gemenskaperna som familjerna och att staten ska verka för goda förutsättningar för dessa gemenskaper.

Hennes syn på politik är glasklar:

– Politiken ska stanna vid dörrtröskeln!

Semestrarna tillbringar Maria helst i makens vackra hemland.

– Semester är för mig Kroatien. Mina svärföräldrar bor nära havet och det bästa, i alla fall näst bästa, är att mitt mobilnät inte fungerar där... det är så värdefullt att inte behöva göra någonting alls ibland.

Vad fick dig att bli politiskt aktiv?

– Jag gick med i kristdemokraterna 2011 då många partier började komma med förslag på inskränkningar i föräldraförsäkringen. Jag kände att vi måste vara fler som aktivt lyfter våra röster för att politiken ska stanna vid tröskeln och låta vuxna människor bestämma vad som är bäst för deras barn och deras familj.

Vad är det som driver dig?

– Drivet för mig ligger i att ständigt förbättra Tibro för kommunmedlemmarna och attrahera nya bosatta och företag. Tibro är i grunden en bra kommun och vi politiker behöver öppna upp fler vägar för invånarnas önskemål, framtidsvisioner men även klagomål att ta plats. Vi i KD vill att politiken i Tibro ska öppna upp för en strukturerad medborgardialog.

Vilken fråga brinner du mest för?

– Under förra mandatperioden skrevs en policy att alla beslut som tas i kommunen ska väga in barnens och de ungas perspektiv. Den viktigaste frågan för mig just nu är att det blir ett levande dokument. Jag vill verka för att alla nämnder har en gemensam och aktiv plan.

Din största utmaning just nu?

– Jag har gått tillbaka i förvärvsarbete efter att ha varit föräldraledig sedan maj 2014. Min största utmaning är den som alla småbarnsföräldrar så väl känner till, att få balans mellan arbete, barn och politiken. Min egentid är den tid jag har med barnen, där mår jag som bäst.

Vad skulle du vilja förändra i Tibro?

– Jag vill ha en öppnare medborgardialog mellan Tibroborna och politikerna. KD la ett förslag på det i våras som tyvärr röstades ned i fullmäktige. Vi värderar den kompetens kommunmedlemmarna har och vill att de får komma till tals i viktiga frågor som byggnation av skolor och äldreboenden långt innan några beslut fattas.

Stadsparkens lekplats

När Maria Maric får välja en plats där hon helst vill bli fotograferad blir det lekplatsen vid Stadsparken. Där är hon ofta med de fyra barnen.

– Lekplatser är en av de få platser där vuxna spontant pratar med varandra. Det var här jag fick mina första vänner i Tibro.

Maria är född i Huddinge och har under hela sitt liv engagerat sig i den demokratiska sfären.

– Ja, i allt från elevrådet i skolan till universitetets institutionsråd.

I dag arbetar hon som utredare och personlig handläggare på Försäkringskassan.

Maria om hur hon blev Tibrobo:

– Jag hade inget jobb och inget politiskt engagemang då. Vi bodde i Mariestad och min man jobbade i både Mariestad och Hjo. Tibro ligger ju mitt emellan och vi hittade ett hus här som vi trivs med och flyttade hit 2008.

– Min farmor bodde här när jag var liten så det har blivit många sommarlov i Tibro.

Byggs underifrån

Det som drev henne att engagera sig i just KD var synsättet att samhället byggs underifrån av de små gemenskaperna som familjerna och att staten ska verka för goda förutsättningar för dessa gemenskaper.

Hennes syn på politik är glasklar:

– Politiken ska stanna vid dörrtröskeln!

Semestrarna tillbringar Maria helst i makens vackra hemland.

– Semester är för mig Kroatien. Mina svärföräldrar bor nära havet och det bästa, i alla fall näst bästa, är att mitt mobilnät inte fungerar där... det är så värdefullt att inte behöva göra någonting alls ibland.