11 nov 2015 22:50

12 nov 2015 19:19

Pelle är Årets företagare

NÄRINGSLIVSGALAN. ”DU BLIR RIKARE GENOM ATT DELA MED DIG”

Pelle Bäckrud, 61 år och vd och delägare i Prisma Tibro. Född i Gnosjö där han bodde i 43 år, sedan i Växjö i 13 år och 2009 blev han Tibrobo.

Prisma Tibro är en företagsgrupp och i denna grupp åteterfinns Prisma Teknik AB grundat 1987, Prisma Light AB och Prisma Care AB grundade 2008. I dag finns 37 anställda inklusive inhyrd personal. Prisma Teknik är mest känd för övergångssignaler, den blå lådan som sitter på varje stolpe i en trafikkorsning.

– Vi är marknadsledande i Norden och genom ett nära samarbete med bland andra organisationer för syn- och hörselskadade i vårt land har denna produkt utvecklats och blivit så erkänd att vi i dag har mer än 90 procent av marknaden i Norden och finns i närmare 100 länder.

Prisma Light

Prisma Light utvecklar Led-armaturer för gatubelysning och riktar sig till kommuner, Trafikverket, installatörer, driftbolag och fastighetsägare med flera i behov av energieffektiv gatubelysning som ger vitt och jämnt ljus. I dag har man drygt 25 000 installerade Led-armaturer i Sverige och Danmark.

Prisma Care är ett lite annorlunda företag.

– Det är ett uttryck för omsorg och att vi bryr oss och verksamheten riktar sig till alla åldrar och behov. Behoven är större än vi kan fylla, men det som sker gör skillnad.

Ett exempel på vad man gör är att man är sponsor åt tio idrottsföreningar varav nio i Tibro.

– I nära samarbete med klubbarna ordnar vi Idrotts-Konfa för ungdomar och i år har vi fler deltagare än någonsin. Vi anordnar även klubbkvällar.

Företaget har faktiskt en anställd relations- och familjerådgivare:

– Under många år har vi sett stora behov av att få stöd och hjälp inom detta område. Vi är även engagerade i projekt utanför Tibro, kan nämna att vi är med i spännande satsningar i Colombia i samarbete med Ankarstiftelsen.

Bryr oss

– Genom CSR (Corporate Social Responibility) vill vi visa att vi bryr oss. De vinster vi genererar ska användas till fler saker än att skapa livskraftiga företag i Tibro. Vi vill fylla behov i projekt nära i Tibro och ute i världen.

Vad är viktigt för dig?

– Just nu...att som företagsledare få vara lyssnande och engagerad med en generös inställning. Att som Tibrobo få vara en del i det arbete som pågår för att få andra att lyckas.

Vad betyder det att bli Årets företagare?

– Jag är glad att få möjlighet att lyfta fram Prisma Tibro och mina duktiga medarbetare.

Hur är Tibro som företagarkommun?

– Ett öppet och hjärtligt klimat där stora möjligheter och utmaningar ligger framför. Det finns en uttalad vilja hos de företagsledare som jag möter att finna nya vägar till ett bredare och mer generöst tänk i vår kommun. Som styrelseledamot i InTibro AB är jag en del av ett engagemang som är fantastiskt bra.

Största utmaning som företagare?

– Att få fortsätta att leda mina vänner och medarbetare på Prisma Tibro till nya nivåer.

Nytt spännande företagsprojekt?

– Att få lansera det projekt som InTIbro AB har tagit fram. Projektet heter ”Inkomstjägarna”, en stor satsning där vi ska erbjuda stöd och hjälp för arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år. Målet är noll arbetslösa ungdomar år 2017 i Tibro.

Om du ska ge oss ett klokt ord...vad vore det?

– Du blir rikare genom att dela med dig.

Prisma Tibro är en företagsgrupp och i denna grupp åteterfinns Prisma Teknik AB grundat 1987, Prisma Light AB och Prisma Care AB grundade 2008. I dag finns 37 anställda inklusive inhyrd personal. Prisma Teknik är mest känd för övergångssignaler, den blå lådan som sitter på varje stolpe i en trafikkorsning.

– Vi är marknadsledande i Norden och genom ett nära samarbete med bland andra organisationer för syn- och hörselskadade i vårt land har denna produkt utvecklats och blivit så erkänd att vi i dag har mer än 90 procent av marknaden i Norden och finns i närmare 100 länder.

Prisma Light

Prisma Light utvecklar Led-armaturer för gatubelysning och riktar sig till kommuner, Trafikverket, installatörer, driftbolag och fastighetsägare med flera i behov av energieffektiv gatubelysning som ger vitt och jämnt ljus. I dag har man drygt 25 000 installerade Led-armaturer i Sverige och Danmark.

Prisma Care är ett lite annorlunda företag.

– Det är ett uttryck för omsorg och att vi bryr oss och verksamheten riktar sig till alla åldrar och behov. Behoven är större än vi kan fylla, men det som sker gör skillnad.

Ett exempel på vad man gör är att man är sponsor åt tio idrottsföreningar varav nio i Tibro.

– I nära samarbete med klubbarna ordnar vi Idrotts-Konfa för ungdomar och i år har vi fler deltagare än någonsin. Vi anordnar även klubbkvällar.

Företaget har faktiskt en anställd relations- och familjerådgivare:

– Under många år har vi sett stora behov av att få stöd och hjälp inom detta område. Vi är även engagerade i projekt utanför Tibro, kan nämna att vi är med i spännande satsningar i Colombia i samarbete med Ankarstiftelsen.

Bryr oss

– Genom CSR (Corporate Social Responibility) vill vi visa att vi bryr oss. De vinster vi genererar ska användas till fler saker än att skapa livskraftiga företag i Tibro. Vi vill fylla behov i projekt nära i Tibro och ute i världen.

Vad är viktigt för dig?

– Just nu...att som företagsledare få vara lyssnande och engagerad med en generös inställning. Att som Tibrobo få vara en del i det arbete som pågår för att få andra att lyckas.

Vad betyder det att bli Årets företagare?

– Jag är glad att få möjlighet att lyfta fram Prisma Tibro och mina duktiga medarbetare.

Hur är Tibro som företagarkommun?

– Ett öppet och hjärtligt klimat där stora möjligheter och utmaningar ligger framför. Det finns en uttalad vilja hos de företagsledare som jag möter att finna nya vägar till ett bredare och mer generöst tänk i vår kommun. Som styrelseledamot i InTibro AB är jag en del av ett engagemang som är fantastiskt bra.

Största utmaning som företagare?

– Att få fortsätta att leda mina vänner och medarbetare på Prisma Tibro till nya nivåer.

Nytt spännande företagsprojekt?

– Att få lansera det projekt som InTIbro AB har tagit fram. Projektet heter ”Inkomstjägarna”, en stor satsning där vi ska erbjuda stöd och hjälp för arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år. Målet är noll arbetslösa ungdomar år 2017 i Tibro.

Om du ska ge oss ett klokt ord...vad vore det?

– Du blir rikare genom att dela med dig.

  • Anita Enocksson