13 nov 2015 14:44

13 nov 2015 14:44

Blir skilda verksamheter

FLYKTINGBOENDE: Tibro kommun hyr de två annexen bakom vandrarhemmet

När nyheten kom från Tibro kommun att man hyr in sig på Breviksvägen hos Tärnans vandrarhem för att öppna stödboende åt ensamkommande flyktingbarn gick telefonen varm hos ägare Mats Olsson.

– Vårt vandrarhem kommer att fortsätta att fungera precis som det alltid har gjort. Det är enbart annexen bakom som blir stödboende och verksamheterna kommer att vara fullständigt åtskilda.

70 bäddar

Tärnan har med sina 30-tal rum och 70 bäddar många återkommande idrottsklubbar som gäster och dessa och alla andra gäster kan alltså fortsätta att boka in sig på vandrarhemmet precis som man alltid gjort.

Stödboendet ska inrymmas i annex bakom vandrarhemmet och omfattar 15 av de 18 rummen. I två rum ska personal bo dygnet runt och i ett rum blir det kontor.

Ombyggnad pågår

Uppfräschning och ombyggnad pågår för fullt i annexen och allt ska vara klart till den 1 december då boendet ska öppnas.

Kommunen hyr och bemannar alltså boendet med egen personal som finns där dygnet runt.

Personalen på vandrarhemmets har därmed ingenting alls med den nya verksamheten att göra konstaterar Mats Olsson.

– Det blir alltså två helt skilda enheter på samma tomt. Vi sätter igen förbindelsedörren mellan annex och vandrarhem med en vägg och kommer även att avgränsa gräsmattan med ett trästaket, så att stödboendet får en egen del och vandrarhemmets gäster en.

Mats Olsson har vidare uppdaterat fastighetens brandlarm och de studenter som tidigare hyrde rum i annexen bor numera i vandrarhemmet Tärnan.

– Vårt vandrarhem kommer att fortsätta att fungera precis som det alltid har gjort. Det är enbart annexen bakom som blir stödboende och verksamheterna kommer att vara fullständigt åtskilda.

70 bäddar

Tärnan har med sina 30-tal rum och 70 bäddar många återkommande idrottsklubbar som gäster och dessa och alla andra gäster kan alltså fortsätta att boka in sig på vandrarhemmet precis som man alltid gjort.

Stödboendet ska inrymmas i annex bakom vandrarhemmet och omfattar 15 av de 18 rummen. I två rum ska personal bo dygnet runt och i ett rum blir det kontor.

Ombyggnad pågår

Uppfräschning och ombyggnad pågår för fullt i annexen och allt ska vara klart till den 1 december då boendet ska öppnas.

Kommunen hyr och bemannar alltså boendet med egen personal som finns där dygnet runt.

Personalen på vandrarhemmets har därmed ingenting alls med den nya verksamheten att göra konstaterar Mats Olsson.

– Det blir alltså två helt skilda enheter på samma tomt. Vi sätter igen förbindelsedörren mellan annex och vandrarhem med en vägg och kommer även att avgränsa gräsmattan med ett trästaket, så att stödboendet får en egen del och vandrarhemmets gäster en.

Mats Olsson har vidare uppdaterat fastighetens brandlarm och de studenter som tidigare hyrde rum i annexen bor numera i vandrarhemmet Tärnan.