13 nov 2015 17:36

13 nov 2015 17:36

SD-motion

BARNOMSORG

SD i Tibro vill i en fullmäktigemotion att Tibro kommun inför barnomsorg på obekväm arbetsid inom den lokala verksamheten.

Den ska enligt SD tillhandahållas på någon av de centralt belägna avdelningarna. SD påminner om att vissa yrken kräver att man kan arbeta i olika skiftformer som kväll, natt och helg och många av dessa yrken är kvinnodominerade säger partiet genom Åse Nicklasson.

Den ska enligt SD tillhandahållas på någon av de centralt belägna avdelningarna. SD påminner om att vissa yrken kräver att man kan arbeta i olika skiftformer som kväll, natt och helg och många av dessa yrken är kvinnodominerade säger partiet genom Åse Nicklasson.