13 nov 2015 06:00

13 nov 2015 06:00

Två nya stödboende planeras

FLYKTINGLÄGET: Inga beslut om evakueringsboende

Tibro kommun planerar att öppna två stödboende för ensamkommande flyktingbarn och söker nu bygglov för dessa. Ett i vandrarhemmet på Breviksvägen med 15 platser och ett med tio platser i den före detta småbarnsavdelningen nära Tandvården.

Ett rykte florerar just nu i Tibro att grundskolornas gymnastiksalar dessutom ska bli evakueringsboende åt flyktingar och att sängar har ställts in skyddsrum.

Inga beslut finns dock om att öppna evakueringsboenden i Tibro kommun.

Kommunalråder Rolf Eriksson (S) uppger att kommunstyrelsens arbetsutskott vid veckans sammanträde inte tog något beslut i den riktningen.

Däremot säger han att Tibro kommun nu planerar för att öppna två nya stödboende med 15 respektive tiotalet platser för ensamkommande flyktingbarn.

Ingen skarp förfrågan

– Vi har inte fått någon skarp förfrågan om evakueringsboende, däremot förbereder vi oss för att öppna två nya stödboende.

Förutom det befintliga stödboendet/hvb-hemmet i Bäckliden handlar det om att använda delar av vandrarhemmet på Breviksvägen samt den tidigare småbarnsavdelningen i kommunhuset intill Tandvården.

– De tre stödboendena skulle tillsammans ge Tibro ett 40-tal platser för ensamkommande flyktingbarn.

Delar av vandrarhemmet planeras tas i bruk den 1 december och Tibrobyggens lokal i kommunhuset i januari om bygglov ges.

Integrationsutvecklare Emma Gustafsson om att staten via länsstyrelsen frågat landets kommuner om de kan ordna evakueringsbostäder för flyktingar.

– Dessa boenden är i så fall enbart tänkta som mycket kortsiktiga lösningar någon eller några enstaka nätter i väntan på ett annat boende och är de samma som finns i vår beredskapsplan för krissituationer.

För att kunna svara Migrationsverket och länsstyrelsen söker samhällsbyggnadsförvaltningen dessutom bygglov hos byggnadsnämnden för en utökad användning av lokalerna i beredskapsplanen.

Det gäller gymnastikhallarna på Smulebergsskolan och Häggetorpsskolan samt Nyboskolans elevlokal och Ungdomens hus.

När det gäller uppgiften om sängar bekräftar Emma Gustafsson att kommunen beställt ett antal extrasängar:

– De är inte beräknade att tas i bruk och i dagsläget planerar vi inte för evakueringsboende.

Samtidigt vet kommunen inte vad som händer i nästa vecka och måste ha en viss grundberedskap tillägger hon.

Ett rykte florerar just nu i Tibro att grundskolornas gymnastiksalar dessutom ska bli evakueringsboende åt flyktingar och att sängar har ställts in skyddsrum.

Inga beslut finns dock om att öppna evakueringsboenden i Tibro kommun.

Kommunalråder Rolf Eriksson (S) uppger att kommunstyrelsens arbetsutskott vid veckans sammanträde inte tog något beslut i den riktningen.

Däremot säger han att Tibro kommun nu planerar för att öppna två nya stödboende med 15 respektive tiotalet platser för ensamkommande flyktingbarn.

Ingen skarp förfrågan

– Vi har inte fått någon skarp förfrågan om evakueringsboende, däremot förbereder vi oss för att öppna två nya stödboende.

Förutom det befintliga stödboendet/hvb-hemmet i Bäckliden handlar det om att använda delar av vandrarhemmet på Breviksvägen samt den tidigare småbarnsavdelningen i kommunhuset intill Tandvården.

– De tre stödboendena skulle tillsammans ge Tibro ett 40-tal platser för ensamkommande flyktingbarn.

Delar av vandrarhemmet planeras tas i bruk den 1 december och Tibrobyggens lokal i kommunhuset i januari om bygglov ges.

Integrationsutvecklare Emma Gustafsson om att staten via länsstyrelsen frågat landets kommuner om de kan ordna evakueringsbostäder för flyktingar.

– Dessa boenden är i så fall enbart tänkta som mycket kortsiktiga lösningar någon eller några enstaka nätter i väntan på ett annat boende och är de samma som finns i vår beredskapsplan för krissituationer.

För att kunna svara Migrationsverket och länsstyrelsen söker samhällsbyggnadsförvaltningen dessutom bygglov hos byggnadsnämnden för en utökad användning av lokalerna i beredskapsplanen.

Det gäller gymnastikhallarna på Smulebergsskolan och Häggetorpsskolan samt Nyboskolans elevlokal och Ungdomens hus.

När det gäller uppgiften om sängar bekräftar Emma Gustafsson att kommunen beställt ett antal extrasängar:

– De är inte beräknade att tas i bruk och i dagsläget planerar vi inte för evakueringsboende.

Samtidigt vet kommunen inte vad som händer i nästa vecka och måste ha en viss grundberedskap tillägger hon.