17 nov 2015 16:04

17 nov 2015 16:04

Kammarrättens dom gäller

TIBRO KOMMUN: Överklagade beslut

Kammarrättens dom står fast i ett ekonomiärende som Tibro kommun drivit till högre instans.

Den 2 november 2015 meddelade Kammarrätten i Jönköping sin dom i ärende.

Kammarrättens dom står fast eftersom Högsta förvaltningsdomstolen inte funnit skäl att meddela något prövningstillstånd.

Den fråga man tvistat om om de Afa-utbetalningar som skett till Tibro kommun ska påverka underlaget för särskild löneskatt 2008 och 2009 eller inte.

Kommunen anförde att styrelsen för Afa sjukförsäkring beslutat återbetala försäkringspremier för åren 2007 och 2008 och att återbetalningen är en sådan förutsättning som medför att underlaget för löneskatt ska sänkas.

Kammarrätten anser dock att det inte handlar om någon återbetalning av en inbetald premier utan snarare att överskottsmedlen uppkommit av andra orsaker eftersom ”Afa har varit mycket välkonsoliderat”. Skatterättsnämnden ansåg att det inte fanns stöd för att reducera beskattningsunderlaget med hänsyn till återbäringen. Högsta förvaltningsdomstolen gjorde samma bedömning.

Den 2 november 2015 meddelade Kammarrätten i Jönköping sin dom i ärende.

Kammarrättens dom står fast eftersom Högsta förvaltningsdomstolen inte funnit skäl att meddela något prövningstillstånd.

Den fråga man tvistat om om de Afa-utbetalningar som skett till Tibro kommun ska påverka underlaget för särskild löneskatt 2008 och 2009 eller inte.

Kommunen anförde att styrelsen för Afa sjukförsäkring beslutat återbetala försäkringspremier för åren 2007 och 2008 och att återbetalningen är en sådan förutsättning som medför att underlaget för löneskatt ska sänkas.

Kammarrätten anser dock att det inte handlar om någon återbetalning av en inbetald premier utan snarare att överskottsmedlen uppkommit av andra orsaker eftersom ”Afa har varit mycket välkonsoliderat”. Skatterättsnämnden ansåg att det inte fanns stöd för att reducera beskattningsunderlaget med hänsyn till återbäringen. Högsta förvaltningsdomstolen gjorde samma bedömning.