17 nov 2015 14:41

17 nov 2015 14:41

Sanktionsavgift på 33 000

TRANSPORTSTYRELSEN: Missat kör- och vilotider

Ett transportföretag i Tibro har av Transportstyrelsen påförts en sanktionsavgift på sammanlagt 33 000 kronor.

Vid en tillsyn 2014 hos företagaren fann Transportstyrelsen flera brister när det gäller kör- och vilotider och färdskrivaren för perioden den 1 januari till den 28 februari.

Maxkörtiden på 4,5 timmar var överskriden fyra gånger innan godkänd rast tagits.

Det handlar också om tillfällen med otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar) och överträdelser av uppdelningen av dygnsvilan (mindre än 3+9 timmar).

För lite vila

Även otillräcklig veckovila uppdagades och två fall där företagaren inte följt reglerna om att bevara, överlämna och uppvisa diagramblad, kopierade uppgifter eller utskrifter för behörig kontrolltjänsteman.

Till detta kommer överträdelser då föraren inte angett start- och slutland i den digitala färdskrivaren plus sju överträdelser av bestämmelsen att kopiering av uppgifter från färdskrivaren ska ske inom 90 dagar eller från förarkortet inom 28 dagar.

Vid en tillsyn 2014 hos företagaren fann Transportstyrelsen flera brister när det gäller kör- och vilotider och färdskrivaren för perioden den 1 januari till den 28 februari.

Maxkörtiden på 4,5 timmar var överskriden fyra gånger innan godkänd rast tagits.

Det handlar också om tillfällen med otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar) och överträdelser av uppdelningen av dygnsvilan (mindre än 3+9 timmar).

För lite vila

Även otillräcklig veckovila uppdagades och två fall där företagaren inte följt reglerna om att bevara, överlämna och uppvisa diagramblad, kopierade uppgifter eller utskrifter för behörig kontrolltjänsteman.

Till detta kommer överträdelser då föraren inte angett start- och slutland i den digitala färdskrivaren plus sju överträdelser av bestämmelsen att kopiering av uppgifter från färdskrivaren ska ske inom 90 dagar eller från förarkortet inom 28 dagar.