17 nov 2015 11:27

17 nov 2015 11:27

Två körfiler görs om till en

KOMMUNEN: Olycksdrabbat övergångsställe

Nu gör kommunen om körfilerna vid ett olycksdrabbat övergångsställe i centrala Tibro.

Samhällsbyggnadsförvaltningen förbättrar med början denna vecka trafiksäkerheten i korsningen Storgatan - Karlsbrovägen. Nu görs två körfiler om till ett enda bredare körfält.

För bilister som kommer från Hjohållet på Storgatan har man fram tills nu kunnat välja fil, en för vänstersväng in mot Karlsbrovägen och en för att fortsätta på genomfartsgatan.

Trafikfällan har uppstått när ett fordon som svänger vänster stannar för att släppa fram personer på övergångsstället. Dessa kan då skymmas av det vänstersvängande fordonet och risken finns att den som ska rakt fram inte uppfattar att det går folk på övergångsstället.

Refugen mitt i gatan på Storgatan breddas därför så att det endast blir en fil för fordon som kommer från Hjohållet.

Dan Carlsson, samhällsbyggnadsförvaltningen, om när vägarbetet ska vara färdigt.

– Vi hoppas bli klara redan i veckan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen förbättrar med början denna vecka trafiksäkerheten i korsningen Storgatan - Karlsbrovägen. Nu görs två körfiler om till ett enda bredare körfält.

För bilister som kommer från Hjohållet på Storgatan har man fram tills nu kunnat välja fil, en för vänstersväng in mot Karlsbrovägen och en för att fortsätta på genomfartsgatan.

Trafikfällan har uppstått när ett fordon som svänger vänster stannar för att släppa fram personer på övergångsstället. Dessa kan då skymmas av det vänstersvängande fordonet och risken finns att den som ska rakt fram inte uppfattar att det går folk på övergångsstället.

Refugen mitt i gatan på Storgatan breddas därför så att det endast blir en fil för fordon som kommer från Hjohållet.

Dan Carlsson, samhällsbyggnadsförvaltningen, om när vägarbetet ska vara färdigt.

– Vi hoppas bli klara redan i veckan.