18 nov 2015 15:57

18 nov 2015 15:57

55,5 miljoner i investeringar

INVESTERINGAR

Tibro kommuns investeringar 2016 föreslås uppgå till 55,5 miljoner kronor. En ny förskola i tätorten med fem eller sex avdelningar beräknas kosta 35 miljoner. För grundskolans lokaler är fem miljoner avsatta till fortsatt utredning och projektering.

Tibro kommuns investeringar 2016 föreslås uppgå till 55,5 miljoner kronor. En ny förskola i tätorten med fem eller sex avdelningar beräknas kosta 35 miljoner. För grundskolans lokaler är fem miljoner avsatta till fortsatt utredning och projektering.