18 nov 2015 16:01

18 nov 2015 16:01

7 miljoner extra till bun

KOMMUNSTYRELSEN

Barn och utbildning prioriteras i budgetförslaget 2016.

Utöver kompensation för löner och prisutveckling har budgetberedningen gett 6,5 miljoner. Kommunstyrelsen plussar på en halv miljon till 7 miljoner.

Utöver kompensation för löner och prisutveckling har budgetberedningen gett 6,5 miljoner. Kommunstyrelsen plussar på en halv miljon till 7 miljoner.