18 nov 2015 12:21

18 nov 2015 12:21

Tibro kommun får kritik

ARBETSMILJÖVERKET

Arbetsmiljverket kritiserar Tibro kommun för att inte ha undersökt och bedömt riskerna för våld och hot i skolverksamheten som kan drabba personal och skolledare.

Kritik ges även för att kommunen inte kan redogöra för hur skolledarnas arbetsbelastning följs.

Kritik ges även för att kommunen inte kan redogöra för hur skolledarnas arbetsbelastning följs.