19 nov 2015 10:55

19 nov 2015 10:55

Kritik för mathantering

NYBOSKOLAN

Miljönämnden östra Skaraborg kräver efter en inspektion den 4 november av Nyboskolans kök att temperaturkontroller införs vid varumottagning och att personalen vid nedkylning av mat säkerställer att den inte blir hälsofarlig.

Man måste också instruera personalen.

Man måste också instruera personalen.