19 nov 2015 16:18

19 nov 2015 16:18

Tibrobyggen höjer med 0,35 procent

HYRESFÖRHANDLING: Utgångsbudet var 2,2 procent men...

Under torsdagen kom parterna överens om hyresnivån för 2016. AB Tibrobyggen höjer från och med den 1 januari 2016 hyrorna med 0,35 procent vilket kan jämföras med utgångsbudet på 2,2 procent.

Det betyder att en lägenhet som i dag kostar 5 000 kronor går upp med runt 17 kronor i månaden.

Hade Tibrobyggen fått igenom sin begärda nivå på 2,2 procent hade en tvåa på 60 kvadratmeter som i dag kostar 4 340 kronor höjts med 95 kronor. Men så blir det alltså inte.

Det fördelaktiga ränteläget har spelat stor roll för utgången av 2016 års hyresförhandling förklarar vd Claes Jägevall.

Kunde ni inte ha fryst nuvarande nivå?

– Nej, att frysa hyrorna för 2016 var aldrig aktuellt.

Ekonom Tore Johansson förklarar varför:

– En höjning med 0,35 procent ger bolaget 100 000 kronor i inkomstförstärkning 2016. Inte så mycket kan tyckas, men att inte höja alls hade bara betytt att vi fått göra en hög höjning om låt säga tre år och det skulle nog upplevas som tufft av våra hyresgäster.

AB Tibrobyggen ägs av Tibro kommun och är ett allmännyttigt företag med målsättningen att erbjuda bra bostäder med hyror i linje med övriga bostadsföretag.

Allmännyttan

Tore Johanssom om det gamla begreppet allmännyttan:

– Sedan 2012 ska allmännyttan faktiskt hålla marknadsmässiga hyror, så den gamla uppfattningen om att allmännyttans uppdrag är att hålla nere hyresnivåerna gäller inte på samma sätt som förr.

677 lägenheter

Tibrobyggen äger 677 lägenheter i Tibro varav de flesta finns i tätorten, exempelvis det stora bostadsområdet Skattegården.

Bolaget har även ett 30-tal lägenheter i Fagersanna.

Bostadsbolaget äger vidare vårdcentralens lokaler och en del kommunkontorslokaler och sedan 2011 Köpmannen 26 och 30 (Galleriafastigheten och Systembolagshuset) och sist men inte minst Brittgården.

Tibrobyggen höjer även hyran för sina 183 garage och här handlar det om ungefär tio kronor i månaden.

Det betyder att en lägenhet som i dag kostar 5 000 kronor går upp med runt 17 kronor i månaden.

Hade Tibrobyggen fått igenom sin begärda nivå på 2,2 procent hade en tvåa på 60 kvadratmeter som i dag kostar 4 340 kronor höjts med 95 kronor. Men så blir det alltså inte.

Det fördelaktiga ränteläget har spelat stor roll för utgången av 2016 års hyresförhandling förklarar vd Claes Jägevall.

Kunde ni inte ha fryst nuvarande nivå?

– Nej, att frysa hyrorna för 2016 var aldrig aktuellt.

Ekonom Tore Johansson förklarar varför:

– En höjning med 0,35 procent ger bolaget 100 000 kronor i inkomstförstärkning 2016. Inte så mycket kan tyckas, men att inte höja alls hade bara betytt att vi fått göra en hög höjning om låt säga tre år och det skulle nog upplevas som tufft av våra hyresgäster.

AB Tibrobyggen ägs av Tibro kommun och är ett allmännyttigt företag med målsättningen att erbjuda bra bostäder med hyror i linje med övriga bostadsföretag.

Allmännyttan

Tore Johanssom om det gamla begreppet allmännyttan:

– Sedan 2012 ska allmännyttan faktiskt hålla marknadsmässiga hyror, så den gamla uppfattningen om att allmännyttans uppdrag är att hålla nere hyresnivåerna gäller inte på samma sätt som förr.

677 lägenheter

Tibrobyggen äger 677 lägenheter i Tibro varav de flesta finns i tätorten, exempelvis det stora bostadsområdet Skattegården.

Bolaget har även ett 30-tal lägenheter i Fagersanna.

Bostadsbolaget äger vidare vårdcentralens lokaler och en del kommunkontorslokaler och sedan 2011 Köpmannen 26 och 30 (Galleriafastigheten och Systembolagshuset) och sist men inte minst Brittgården.

Tibrobyggen höjer även hyran för sina 183 garage och här handlar det om ungefär tio kronor i månaden.