30 nov 2015 19:24

30 nov 2015 19:24

Oförändrad skatt i Tibro för 2016

FULLMÄKTIGE: Kommunalrådets budgetkommentar präglades av flyktingläget

Skattesatsen 2016 är oförändrat 21,21 kronor per hundralapp. Den skattesats som Tibro kommunfullmäktige klubbade redan i juni förändrades alltså inte på novembersammanträdet.

Tibro får som SLA tidigare berättat också 18,3 miljoner eller 1 636 kronor extra per invånare för 2016 ur regeringens ändringsbudget. Pengar som är öronmärkta till flyktingmottagning och som baseras på att Tibro fram till 1 november i år hade tagit emot 97 nyanlända personer.

Mycket i kommunalrådet Rolf Erikssons (S) budgetkommentar berörde just flyktingfrågan. I förhållande till sitt invånarantal är Tibro som bekant fjärde kommun i landet att ta emot flest flyktingar.

– Vi ser våra nya Tibrobor som en tillgång. De bidrar till tillväxt och mångfald. Deras kunskaper och erfarenhete berikar vårt samhälle. Många av våra nya invånare är välutbildade och många har yrkeserfarenhet som vi kan ta tillvara.

Han tog också upp budgetläget för barn och utbildningsnämnden.

– I nästa års budget är barn och utbildningsnämndens verksamhet prioriterad. Utöver kompensation för löne- och prisutveckling har nämnden därför tilldelats sju miljoner kronor.

Det budgeterat resultatet för 2016, oräknat regeringens extra tilldelning på 18,3 miljoner, är 12 miljoner kronor.

Budgeten 2016-2018 baseras på att Tibro har 10 940 invånare och att befolkningen sedan ökar med 75 invånar per år.

Kommunalrådet om Tibros framtid:

– Det ser ljust ut för Tibro inte bara när det gäller den kommunala verksamheten utan även för näringslivet med möbelbranscchen som signum. Vi får positiva signaler från många företag, bland dem Mio och SA Möbler som är stora och viktiga arbetsgivare.

Tibro får som SLA tidigare berättat också 18,3 miljoner eller 1 636 kronor extra per invånare för 2016 ur regeringens ändringsbudget. Pengar som är öronmärkta till flyktingmottagning och som baseras på att Tibro fram till 1 november i år hade tagit emot 97 nyanlända personer.

Mycket i kommunalrådet Rolf Erikssons (S) budgetkommentar berörde just flyktingfrågan. I förhållande till sitt invånarantal är Tibro som bekant fjärde kommun i landet att ta emot flest flyktingar.

– Vi ser våra nya Tibrobor som en tillgång. De bidrar till tillväxt och mångfald. Deras kunskaper och erfarenhete berikar vårt samhälle. Många av våra nya invånare är välutbildade och många har yrkeserfarenhet som vi kan ta tillvara.

Han tog också upp budgetläget för barn och utbildningsnämnden.

– I nästa års budget är barn och utbildningsnämndens verksamhet prioriterad. Utöver kompensation för löne- och prisutveckling har nämnden därför tilldelats sju miljoner kronor.

Det budgeterat resultatet för 2016, oräknat regeringens extra tilldelning på 18,3 miljoner, är 12 miljoner kronor.

Budgeten 2016-2018 baseras på att Tibro har 10 940 invånare och att befolkningen sedan ökar med 75 invånar per år.

Kommunalrådet om Tibros framtid:

– Det ser ljust ut för Tibro inte bara när det gäller den kommunala verksamheten utan även för näringslivet med möbelbranscchen som signum. Vi får positiva signaler från många företag, bland dem Mio och SA Möbler som är stora och viktiga arbetsgivare.